Kaksoisdiagnoosi: Ei yhtä ilman toista

Turkussa silta.

Kaksoisdiagnoosipotilaat ovat yksi haavoittuvimmista potilasryhmistä yhteiskunnassamme. Psykiatria- ja päihdepalveluissa ajatellaan liikaa omaa rooliaan. Kun psykiatrisella hoidetaan yhtä ja päihdepuolella toista ongelmaa, kaksoisdiagnoosissa ei ole yhtä ilman toista. Siksi ongelmat on kohdattava ja hoidettava samanaikaisesti ja mieluiten saman hoitotahon toimesta.

Kaksoisdiagnoosipotilaita pomputellaan helposti luukulta toiselle, koska hoitotahot eivät rohkene ottaa kokonaisvastuuta 2dg-potilaan hoidosta. Hoitotahot eivät uskalla astua mukavuusalueensa ulkopuolelle, jolloin asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ei toteudu. Moni putoaa myös hoitotahojen väliseen kuoppaan, jolloin potilas voi myös jäädä täysin ilman hoitoa.

Kommunikaatio psykiatrisen ja päihdepoliklinikan välillä on pintapuolista, koska välttämättömät potilastiedot eivät ole kummankin hoitotahon käytettävissä. Psykiatrinen käyttää terveyspalveluiden ja päihdepoliklinikka sosiaalipalveluiden käyttämää tietojärjestelmää. Puhelimitse osapuolet eivät osaa kysyä toisiltaan oikeita kysymyksiä.

Tällä hetkellä psykiatria- ja päihdepalveluiden eriytynyt luonne ei mielestäni mahdollista 2dg-potilaiden ongelmien samanaikaista hoitoa. Oma kokemukseni on, että kun asiakas astuu ensimmäisen kerran päihdepoliklinikan kynnyksen yli, saa helposti joko alkoholistin tai narkkarin leiman otsaansa. Tämä johtaa väärään asenteeseen potilasta kohdatessa, eikä mahdollisia syitä päihdeongelmien taustalla lähdetä edes kartoittamaan.  Näkökulma on hyvin kapea-alainen, vaikka valtaosalla asiakkaista on myös mielenterveysongelmia.

Kyse on organisaatioiden ongelmasta. Kukin taho ajattelee omaa osaansa, eikä katso kokonaisuutta potilaan kannalta. Meiltä puuttuu myös osaamista. Kaksoisongelma kyllä tunnetaan, mutta hoitojärjestelmässä ei ole riittävää asiantuntemusta sen hoitamiseen.

Omalla kohdallani kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja alkoholiriippuvuutta olisi pitänyt alusta saakka hoitaa yhtäaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että kumpaankin ongelmaan olisi puututtu samaan aikaan. Ikävä kyllä tämä toteutuu harvoin, sillä meillä on tapana hoitaa mielenterveyshäiriötä yhdessä paikassa ja päihdeongelmaa toisessa paikassa. Nyt haluan sanoa kokemuksen syvällä rintaäänellä, että ongelmat saadaan hoidettua vain hoitamalla kumpaakin samanaikaisesti ja mieluiten saman hoitotahon toimesta.

Tom Merilahti on Kaksoispisteen eli Kaksoisdiagnoosiryhmän perustaja

Tom Merilahti on puhujana Päihdepäivillä tiistaina 6.6.2017 seminaarissa 9: Kaksoismarginaalissa – samanlaiset, erilaiset päihdetoipujat. Tutustu Päihdepäivien ohjelmaan tästä.

Tutustu Päihdepäivein muihin blogeihin.

#päihdepäivät

Lue lisää aiheesta:

APU – EN HÄPEÄ KAKSOISONGELMAANI: http://www.apu.fi/artikkeli/en-hapea-kaksoisongelmaani
KAKSOISDIAGNOOSI BLOGI:  http://kaksoisdiagnoosi.blogspot.fi
KAKSOISPISTE: RYHMÄ: http://facebook.com/groups/KAKSOISPISTE