Ikäihmisten somettaminen on ehkäisevää päihdetyötä

Iäkäs nainen pitää kännykkää kädessä.

Meidän tavoitteenamme projektissa on ollut parantaa ikäihmisten (yli 60-vuotiaiden) tietotekniikan käyttöä erityisesti vapaaehtoistoiminnassa. Toinen keskeinen tavoite on ollut osallisuuden vahvistaminen lähiyhteisöissä tietotekniikkaa hyödyntäen. Kolmen vuoden aikana minulle on kirkastanut, kuinka tärkeitä asioita nämä ovat ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Erityisesti ikäihmisten osallisuusmahdollisuudet sosiaalisen median kautta ovat muuttaneet käsitystäni ehkäisevästä päihdetyöstä. Ehkäisevässä päihdetyössäkin on kyse ihmisen arjen merkitykselliseksi tekemisestä.

Projektivuosien aikana vahvistui kokemukseni siitä, että yksilön kannalta mitä keskeisintä on yhteiskuntaan kuulumisen kokemuksen lisäksi mahdollisuus hallita omaa elämää vielä vanhenevana ja sairastelevana eläkeläisenä. Kun tietotekniset taidot karttuivat ja ympäröivää mediamaailmaa tunnetaan syvemmin, vahvistui myös kohtaamiemme ihmisten oman arvon tunne, yritteliäisyys ja rohkeus. Uuden oppiminen ja jo vieraaksi muuttuneen, ympäröivän maailman ymmärtäminen loi ikääntyneille vahvemman siteen kodin ulkopuoliseen maailmaan.

Nyt, kun projekti päättyy, voisin sanoa LähiVerkko-projektin olleen ehkäisevän päihdetyön ytimessä. Se on ollut juuri sellaista ennalta ehkäisevää toimintaa, joka vähentää yksinäisyyttä, syrjäytymisriskiä ja joka loi lähiyhteisöihin mielekästä toimintaa.  Kun seuraavan kerran pohdit läheisen eläkeläisen päihteiden käyttöä, kysykin häneltä mitä mielekästä tekemistä hänen arjessaan on ja onko hänen elämänsä sellaista kuin hän haluaisi. Sinun elämästäsi voi löytyä osaamista ja sisältöjä, jotka sopisivat myös eläkeläisen arkeen. Vaikka se vaellusporukan Instagram-tili voi kiinnostaa läheistäsi. Älä oleta, kysy ja näytä.

Mikä LähiVerkko?

LähiVerkko (2013–2017) on Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteinen kehittämisprojekti, jossa on tehty kokeiluja ja tuotettu materiaalia, jotka auttavat ikäihmistä ottamaan tietotekniikkaa käyttöön arjessaan. Projekti päättyy vuoden 2017 lopussa. Projektin toimintaan ja ilmaisiin materiaaleihin voi tutustua sivuilla www.lähiverkko.fi.