Iina Järvi: Mobiiliapu-hankkeen Naistenpäivätapahtuma

Ryhmään kuuluu hankehenkilöstön lisäksi toimijoita A-klinikkasäätiön Vinkistä, Helsingin Diakonissalaitoksen Stoorin, Sallin ja Munkkisaaren yksiköistä, Pro-tukipisteestä, Hiv-tukikeskuksesta, Omaiset huumetyön tukena ry:stä, käyttäjäyhdistys Lumpeesta, Vantaan H-klinikalta ja Espoon Vinkistä.

Kampanjan tavoitteena on tarjota tietoa, apua ja neuvoa naisille naiseuteen liittyvistä asioista ja kysymyksistä. Tarkoituksena on myös saada kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuus käyttöön ja heidän äänensä kuuluviin. Työryhmä haluaa nostaa päihteitä käyttävien naisten aseman ja elämänolosuhteet näkyvämmin esille yhteiskunnassamme sekä herättää keskustelua asiasta. Yhtenä tavoitteena on myös luoda työryhmässä Mobiilivinkkiin® sisältöviestejä aiheeseen liittyen.

Työryhmän yhteistyönä järjestettiin Elimäenkatu 25-27 tiloissa Naistenpäivätapahtuma 8.3.2012, joka keräsi yhteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, opiskelijoita ja kokemusasiantuntijoita pohtimaan yhdessä naiseuden monia muotoja. Kulttuuria tapahtumaan toi Kansallisteatterin näyttelijä Mi Grönlund esityksellään Ivory Women – Akka ja Venus. Esitys oli tragikoominen kollaasi naisesta, joka hapuillen katsoo itseään eri kulmista. Teemoja olivat muun muassa ilo, vapaus, naiseus, omanarvontunne, viha, rakkaus, äiteys, menestys, haavoittuminen ja epäonnistuminen. Yleisö oli esityksestä haltioissaan ja se kirvoitti katsojilta sekä naurunpyrskähdyksiä että liikutuksen kyyneliä. Saimme nauttia myös EHYT ry:n oman taiteilijan Mika Kitkan omasta musiikkituotannosta. Kiitos Mika!

Tapahtumassa oli mahdollisuus osallistua myös erilaisiin infopisteisiin. Niiden aiheina olivat Mobiilivinkki® tekstiviestipalvelun kategorioiden mukaisesti seksuaaliterveys, lääkeaineet, päihteet, ensiapu, pistäminen ja käyttäminen sekä yhteystiedot. Infopisteissä kohtasivat ammattilaiset, Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja kokemusasiantuntijat. Infopisteissä käytiin vilkasta keskustelua ja ajatusten vaihtoa ja erityisesti paikalla olleet opiskelijat kokivat saaneensa paljon hyödyllistä tietoa mukaansa vietäväksi. Infopisteissä oli jaossa myös tuotenäytteitä, joita osallistujat saivat ottaa mukaansa.

Tapahtuman tunnelma oli välitön ja mukava. Osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta tekstiviestillä ja osallistua samalla matkalahjakorttien arvontaan.   Palautteissa kiiteltiin tapahtumapaikkaa ja sen valoisuutta, esityksiä ja infopisteiden ystävällistä henkilökuntaa. Muutamassa palautteessa myös toivottiin tapahtumalle jatkoa, niin antoisaksi se koettiin. Me järjestäjät olemme tietysti tyytyväisiä saamastamme positiivisesta palautteesta ja hyödynnämme sitä tulevissa tapahtumissa.

Kiitos kaikille tapahtuman toteutuksessa mukana olleille henkilöille!

Iina Järvi
Mobiiliapu-hankkeen hankepäällikkö