Hyvät juhlat lukiossa?

Keskeistä olisi, että koululla olisi päihdeasioissa selkeä linja, jonka sekä henkilökunta, opiskelijat että huoltajat tuntevat. Tällöin kaikki tietävät, miten toimitaan.

Kannattaa keskustella nuorten kanssa ja kysyä, mitä juhla merkitsee heille itselleen.  Osallistaminen yleensä toimii: ota nuoret mukaan laatimaan yhteisiä pelisääntöjä.

Juhlapäivien ohjelma on syytä suunnitella ja valmistella hyvin, jotta kaikki tietävät, mitä tuleman pitää. Ohjelma on myös sopivan tiivis, jottei siihen jää liikaa väliaikaa.

Vanhemmat opiskelijat näyttävät toiminnallaan esimerkkiä nuoremmille. Nuoret tunnistavat tämän vastuunsa ainakin suhteessa alakouluikäisiin.

Koulun arjessa nouseviin päihdeaiheisiin kommentteihin tartutaan ja niistä keskustellaan avoimesti.

Ristiriitaisten viestien lähettämistä on syytä välttää. Kun puhut päihteiden käytöstä, älä samalla kiellä ja naureskele.

EHYT ry:n Lukio-hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa ehkäisevää päihdetyötä lukioissa. Educa-messuilla25.-26.1. lanseerataan opettajanhuoneisiin suunnattu juliste ”Hyvät juhlat lukiossa”.

Eeva Kolttola