Huumesota käydään kaukana meistä

LAUTAKUNTA NOSTAA ESIIN Väli-Amerikassa jylläävän huumesodan, jonka jalkoihin jää siviilejä. Väkivallan ja muun kärsimyksen ohella huumesota näkyy turvattomuuden lisääntymisenä ihmisten arjessa. Yhtenä epäkohtana mainitaan myös huumeidenkäyttäjien ihmisoikeudet, joita poljetaan kohtuuttomasti monissa maissa. Raportti kyseenalaistaa monissa maissa vallalla olevan käytännön keskittyä huumeidenkäyttäjän rankaisemiseen, hänen tilanteensa parantamisen sijaan.

”Maailman ei tarvitse valita sotilaallisen huumelainvalvonnan tai huumeiden täysvapauttamisen välillä, vaan tarkoitus on panna terveys ja hyvinvointi tasapainoisen huumepolitiikan keskiöön”, toteaa valvontalautakunnan puheenjohtaja Werner Sipp raportin saatesanoissa.

Sippin sanoissa on paljon viisautta. Suomessa on jo käytössä hoitoonohjausta sekä puhutteluita automaattisten rankaisujen sijaan. Paljon enemmänkin niitä toki pitäisi tehdä tapauskohtaisesti tarkasteltuna. Myös ennaltaehkäisyä ja koulutusta tehdään laajasti sekä nuorten että nuorten parissa työskentelevien kanssa.

Mitä muuta raportti antaa Suomen huumausainekeskusteluun?

Tarkemmin tarkasteltuna kyseinen raportti ei tuo paljoakaan uutta vallitsevaan käytäntöön Suomessa. Ensinnäkin meidän ”huumesotamme” on lähes olematonta verrattuna vaikkapa USA:n ja Meksikon raja-alueilla käytävään. Vähättelemättä Suomessa toimivaa järjestäytynyttä rikollisuutta, on se kuitenkin marginaalista verrattuna vaikkapa Kolumbian huumesotaan. Suomessa poliisin, rajavalvontaviranomaisten ja tullin toiminnalla puututaan järjestäytyneeseen huumekauppaan ja estetään ongelmien laajeneminen.

Suomessa huumausaineista käytävää keskustelua käydään ennen kaikkea kannabiksen laillistamisen ympärillä. Laillistamisvaatimuksiin nähden valvontalautakunta kannattaa sitä perusajatusta, että huumeidenkäyttö tulisi rajata vain lääkinnällisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Huumausaineiden, myös kannabiksen viihdekäytön laillistamista vastustaa enemmistö suomalaisista.

Se mitä maailmalla tapahtuu esimerkiksi kannabiksen laillistamisen suhteen, vaikuttaa toki myös Suomeen ja Suomessa käytävään keskusteluun. Muiden maiden mallit eivät kuitenkaan ole suoraan siirrettävissä suomalaiseen lainsäädäntöön, vaan on otettava huomioon jokaisen maan erityispiirteet ja päihdekulttuurin kehittyminen. Tulevaisuuden päihdepolitiikkaa tuleekin tarkastella kokonaisuutena, ei yksittäinen aine edellä.

 

Ylen Battle-ohjelmassa keskustellaan kannabiksesta ja kannabiksen vapauttamisesta torstaina 17.3. klo 22 TV2-kanavalla. EHYTn koulutussuunnittelija Kim Kannussaari on keskustelemassa aiheesta sosionomi Jari-Pekka Hietsillan kanssa. Tutustu aiheeseen Yle Battlen sivuilla ja osallistu keskusteluun twitterissä hastagilla #YleBattle.