EU:n supervuosi ja hyvinvointitalous

Liput.

EU-asialista on täynnä ilman lainsäädäntöhankkeitakin

Britannian EU-ero on osoittautunut vaikeaksi, kun alkuperäistä Brexit-päivämäärää 29.3. on siirretty jo kahdesti. Tämän hetkinen takaraja erolle on lokakuussa. Euroopan tulevaisuutta on tarkoitus käsitellä Romaniassa toukokuun alussa pidettävässä huippukokouksessa, mutta Brexit voi muuttaa myös tämän kokouksen asialistaa. Toukokuun 26. päivä pidettävien europarlamenttivaalien osalta näyttii pitkään epävarmalta, järjestetäänkö niitä Britanniassa vai ei, ja edelleen on epävarmaa, ehtivätkö nyt valittavat brittimepit ottamaan lainkaan paikkojaan vastaan.

Uusi europarlamentti aloittaa työskentelyn kesällä ja syksyllä kootaan uutta komissiota. Isoja asiakysymyksiä ovat komission prioriteetit, unionin monivuotinen talouskehys ja unionin seuraava päästrategia (nykyinen Eurooppa 2020 -strategia päättyy ensi vuonna).

Sujuvaa sopimista voi hankaloittaa jäsenmaiden erimielisyys muun muassa oikeusvaltiokysymyksissä sekä siirtolais- ja talouspolitiikassa. Europarlamentin voimasuhteet ovat muuttumassa ja myös uuden komission muodostaminen voi olla aikaisempaa vaikeampaa. EU-politiikassa riittää siis seurattavaa, vaikka lainsäädäntötyö on osin pysähdyksissä instituutioiden vaihtumisen johdosta.

Hyvinvointitalous uutena avauksena

Suomi nostaa unionin keskusteluihin uutena avauksena hyvinvointitalouden. Hyvinvointitaloudessa päämääränä on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja hyvän elämän edellytysten parantaminen. Hyvinvointia ja hyvää elämää edistävät palvelut, kuten koulutus ja sosiaali­ ja terveydenhuolto, ovat talouskasvun perusta: ne takaavat ihmisten osaamisen ja terveyden ja ovat siten investointeja. Toisaalta hyvinvointivaltion perusta voi säilyä vain, jos julkinen talous on kestävällä pohjalla. Yhdessä nämä muodostavat positiivisen vuorovaikutuksen.

Unionin politiikassa hyvinvointitalous voi tarkoittaa muun muassa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon vahvistamista sekä hyvinvointivaikutusten arviointia kaikilla politiikka-aloilla (erityisesti talouspolitiikassa). Myös terveyteen ja terveysongelmien ehkäisyyn liittyvät kysymykset liittyvät kiinteästi hyvinvointitalouteen. Esimerkiksi vältettävissä olevien sairauksien vähentyminen vahvistaisi taloutta. Myös ehkäisevää päihdetyötä voi pitää merkittävänä hyvinvointi-investointina, joka vahvistaessaan ihmisten hyvinvointia, vahvistaa samalla myös taloutta ja sen kestävyyttä.

Suomen aikaisempien puheenjohtajuuksien aikana on vahvistettu menestyksekkäästi unionin pohjoisen ulottuvuuden yhteistyörakenteita sekä lanseerattu Terveys kaikissa poliitikoissa (HiAP) -lähestymistapa. Toivottavaa on, että myös hyvinvointitalousajattelu tulisi saamaan lisää jalansijaa unionin politiikassa.

EHYT mukana syksyn tapahtumissa

Syksyllä Helsingissä järjestetään Suomen puheenjohtajuuskauteen liittyen joukko kiinnostavia tapahtumia.

Syyskuun puolivälissä Euroopan köyhyyden vastainen verkosto kokoontuu yleiskokoukseen, jonka yhteydessä järjestetään 16.9. avoin seminaari. EHYT on mukana tilaisuuksien järjestelyissä Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin kautta.

EHYT järjestää yhdessä European Alcohol Policy Alliance Eurocaren (Eurocare) kanssa 10.10. alkoholin tuotemerkintöjä käsittelevän Right to Know -seminaarin. Eurocare on jo pitkään vaikuttanut tuotetietoja koskevaan unionitasoisen sääntelyn puolesta. Kuluttajalla on oikeus tietää, mitä elintarvikkeet, juomat ja muut tuotteet sisältävät. Alkoholijuomien kohdalla tämä ei toteudu, sillä valmistusaineita tai energiasisältöä ei usein kerrota pakkauksissa tai etiketeissä. Seminaarivieraiksi ja keskustelijoiksi kutsutaan edustajia unionin instituutioista, eurooppalaisesta kuluttajaliikkeestä ja alkoholiteollisuudesta.

Pohjois- ja Baltian maiden ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteenliittymä NordAN järjestää yleiskokouksensa Suomessa 11.-12.10. Kokouksen yhteydessä järjestettävän konferenssin aiheina ovat muun muassa Euroopan alkoholipolitiikan tulevaisuus, nuorisojärjestöjen alkoholipoliittiset näkemykset sekä Kanadan ja Yhdysvaltojen muuttuvan kannabispolitiikan vaikutukset.

Lisätietoa edellä mainituista tapahtumista löydät myöhemmin EHYTin tapahtumakalenterista sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden verkkosivuilta niiden avauduttua.

Lue lisää hyvinvointitaloudesta ja unionin sosiaali- ja terveyspolitikasta SOSTEn ja EAPN-Finin julkaisusta Inhimillisempi Eurooppa – Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi.