Elokolo-kohtaamispaikka toimii verkossa

Elokolossa_Sisalta Jonna.

Elokolot ovat kansalaisten kohtaamispaikkoja, jotka saivat alkunsa 1990-luvulla. Ne ovat nykyään Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja sen paikallisten jäsenyhdistysten ylläpitämiä. Elokolot ovat kaikille avoimia, päihteettömiä kohtaamispaikkoja. Niiden tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen päihdehaittoja ehkäisemällä ja tukemalla ihmisten omaehtoista, aktiivista elämää.

Elokoloja on kuusi kappaletta: Helsingissä, Hyvinkäällä, Lahdessa, Pirkkalassa, Tampereella ja Turussa. Niissä tarjotaan mm. vertaistukea, palveluneuvontaa sekä luottamuksellista keskustelua työttömille, nuorille, eläkeläisille ja syrjäytymisuhan alaisille.

Viime vuoden marraskuussa Elokolojen toiminta laajeni, kun Pirkkalan Elokolo järjesti ensimmäisen verkkoseminaarin eli webinaarin aiheesta Kela toimeentulotuen maksajana. Seuraavaksi Helsingin Elokolo piti webinaarin aiheesta Lääkkeet ja alkoholi ja Tampere rahapelaamisen hallinnasta ja ongelmapelaajan kohtaamisesta. Lisää verkkoseminaareja on tulossa lähiaikoina.

Miten seminaari järjestettiin?

Webinaarit toteutettiin Adobe Connect -verkkokokousohjelmalla, jonka käyttäminen vaatii alussa jonkin verran harjoitusta. Elokolot pitivät webinaarit omilta tietokoneiltaan ja LähiVerkko toi paikalle osaamisensa lisäksi web-kameran ja mikrofonikuulokkeet, joilla lähetyksen laatu paranee huomattavasti. Webinaarien aikaan muissa Elokoloissa oli myös yleisöä paikalla, joten oli toivottavaa, että tekninen puoli sujui alusta asti jouhevasti.

Ennen webinaaria muihin Elokoloihin lähetettiin sähköpostilla kirjalliset ohjeet verkkokokoukseen kirjautumisesta. Tähän kuului sekä kuvallinen käyttöohje että webinaarihuoneen osoite. Adobe Connect on webinaarin järjestäjälle maksullinen ohjelma, mutta webinaareihin voi osallistua ilmaiseksi. Webinaarin seuraajat, tässä tapauksessa muut Elokolot, eivät tarvinneet käyttäjätunnuksia vaan kirjautumissivulla piti antaa vain nimi tai nimimerkki. Osallistujia pyydettiin myös saapumaan paikalle puolisen tuntia ennen varsinaisen lähetyksen alkua, jotta mahdolliset ongelmat ehdittiin korjata.

Käytä diaesitystä apuna

Adobe Connectiin voi ladata kuvia ja esimerkiksi PowerPoint-esityksiä mukaan esityksiä selkeyttämään, kuten näissä webinaareissa tehtiin. Näkymiä ja puhujien esityksiä voi vaihtaa lennosta yhdellä hiiren painalluksella, mikä on hyödyksi, kun webinaarissa on useampi luennoitsija. Vaikka luennoitsijat käyttivät äänen lisäksi omaa videokuvaansa esityksissään, jo puolen tunnin – tunnin esitys saattaa käydä tylsäksi ilman havainnoillistavia kuvia ja tekstejä. Kaikille tuttu PowerPoint-esitys auttaa sekä luennoitsijaa muistamaan asiansa paremmin että tekee webinaarista seuraajille mielenkiintoisemman.

Webinaarin pitäjät voivat myös määritellä, mitä mahdollisuuksia seuraajilla on osallistua webinaariin. Mikäli tapahtumassa on paljon seuraajia, voi olla parasta, että muut kuin luennoitsija pystyvät ainoastaan kuuntelemaan luentoa. Muuten esitykseen saattaa tulla liikaa keskeytyksiä ja häiriötekijöitä. Tässä tapauksessa yleisöä oli sen verran rajattu määrä, että heille annettiin mahdollisuus tarvittaessa puhua mikrofoniin sekä kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja kaikille näkyvään keskusteluikkunaan.

Käyttämässämme verkkokokousohjelmassa on myös tallennusmahdollisuus. Nämä webinaarit tallennettiin ja tallenteen osoite lähetettiin jälkeenpäin osallistujille. Kaikille kiinnostuneille ajankohta ei sopinut, joten tallenne tuli tarpeeseen.

Palaute tähän mennessä pidetyistä webinaareista on ollut positiivista. Välimatkojen poistuminen oli yksi tärkeimmistä vaikutuksista, mutta myös tallenteen katselumahdollisuus oli kiitelty ominaisuus. Tunnin pituisessa luennossa tulee esiin helposti monta asiaa, joita ei muistakaan jälkeenpäin, vaikka olisikin ollut paikalla.

Kirjoittaja on EHYTin ja Eläkeliiton yhteisen LähiVerkko-projektin aluesuunnittelija, joka on vetänyt viimeisen kahden vuoden aikana ainakin 30 webinaaria. Jouni työskentelee Eläkeliitossa.