EHYTin Päihdeneuvontapalvelu aloitti toimintansa

Puhelimessa ulkona.

Älypuhelinten maailmassa voi puhelinapu tuntua vanhanaikaiselta. Me kuitenkin uskomme puheen voimaan: kun asiat ovat monimutkaisia ja elämäntilanne kuormittunut, puhe voi toimia paremmin kuin kirjoittaminen.

Päihdeneuvontapalveluun vastaavat sosiaali- ja terveysalan koulutetut ammattilaiset. Olemme olleet onnekkaita, sillä saimme kasaan kokeneen ja osaavan tiimin, joka suhtautuu asiakkaiden välillä hyvinkin haastavien elämäntilanteiden ratkomiseen ammattimaisesti ja empaattisesti. Päihdeneuvontapalveluun soittava asiakas voi luottaa siihen, että häntä kuunnellaan ja hänet kohdataan ihmisenä.

Päihdeneuvontapalveluun voi olla yhteydessä, jos on huolissaan omasta tai läheisen tilanteesta tai kaipaa tukea päihteiden käytön lopettamiseen. Osa soittajista kaipaa käytännön neuvoja ja ohjausta oikeiden palveluiden pariin. Moni kaipaa kuitenkin myös syvällisempää keskustelua ja inhimillistä kohtaamista. Asioiden kertominen tai pohtiminen yhdessä on usein jo askel eteenpäin.

Päihdeneuvontapalvelu tarjoaa neuvoja myös työyhteisölle, jos päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa tarvitaan tukea ja neuvoja. Tällaista palvelua voivat tarvita esimerkiksi pienet työpaikat, joilla ei ole omaa päihdeohjelmaa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat taas kaivata esimerkiksi ulkopuolisen mielipidettä päihteitä käyttävien asiakkaidensa tilanteeseen.

Päihdeneuvontapalvelun käynnistämisen myötä haittoja vähentävän työn rooli vahvistuu EHYT ry:ssä. Samalla meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus pysyä ajan hermolla päihdetilanteesta sekä siitä, minkälaisia ongelmia päihteidenkäytöstä kärsivät kohtaavat. Uskon, että pystymme jatkossa yhä paremmin tekemään töitä päihteiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja päihteitä käyttävien yhteiskunnallisen aseman kohentamiseksi.

Päihdeneuvontapalvelun toimintaa rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA. Helsingin Diakonissalaitos on aiemmin pyörittänyt vastaavan tyyppistä palvelua, jossa EHYT ry on toiminut yhteistyökumppanina.