EHYT ry:n aluefoorumeissa kehitetään alueellista toimintaa

Aluefoorumien tarkoitus on toimia EHYT ry:n sekä sen paikallis- ja aluetoimijoiden osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen paikkana. Yhtenä aluefoorumien tavoitteena on jäsenjärjestöjen ja kohtaamispaikkojen yhteistyön lisääntyminen.

EHYT ry:llä ei ole piirijärjestöjä, joten aluefoorumit luovat myös alueellisen toiminnan tasoa. Tarkoituksena on, että aluefoorumien toiminnasta tulee jatkuvaa ja isompien tapaamisten lisäksi järjestetään myös pienempiä tapaamisia, koulutusta ja yhteisiä tapahtumia. Yhteyttä pidetään myös tapaamisten välillä mm. alueellisilla sähköpostilistoilla.

Tämän syksyn aluefoorumien teemoja olivat mm. alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen, EHYT ry:n strategiatyö sekä erilainen koulutus.

Koulutusosiossa Rovaniemellä käsiteltiin peliteemoja, Mikkelissä päihdeilmiötä ja Seinäjoella sekä Lahdessa kannustamista ja vertaistukea. Koulutuksiin kutsuttiin mukaan myös yhteistyökumppaneita ja opiskelijoita.  Tulevien vuosien aikana osana aluefoorumitoimintaa voidaan järjestää koulutuksia kaikista keskeisistä EHYTin toiminnan aloista.

Osana EHYT ry:n alueellisen toiminnan kehittämistä on tarkoitus perustaa 4–6 aluekeskusta toteuttamaan EHYT ry:n aluetoimintaa. Aluefoorumitoiminta muodostuu tässä yhteydessä myös olennaiseksi osaksi aluekeskusten toimintaa.

Aluefoorumien nykyiset alueet ja alueelliset toimijat löydät EHYT ry:n aluesivuilta.

Jiri Sironen
Järjestöpäällikkö

Lahden aluefoorumi
Lahden aluefoorumissa oli mukana yli 40 osallistujaa – kuva Helena Hulkko
Mikkelin aluefoorumi
Kim Kannussaari esitteli päihdeilmiökoulutusta Mikkelin aluefoorumissa – kuva Mirja Pekkanen
Rovaniemen aluefoorumi
Inka Silvennoinen luennoi digitaalisesta pelaamisesta Rovaniemen aluefoorumissa – kuva Jiri Sironen