Ehkäistään yhdessä rahapelihaittoja

Rahapeliautomaatteja.

Päivä alkoi Mukamas Learning Designin Maijan visuaalisella työpajalla, jossa mietimme yhteisvoimin rahapelaamisen näkymistä omassa työyhteisössä, puheeksioton käytänteitä sekä rahapeliteeman juurtumista osaksi päiväkeskustyötä. Puheeksi nousi muun muassa rahapeliongelman esiintulo muiden ongelmien, kuten rahahuolien, kautta. Luottamuksellinen ilmapiiri sekä arvottamattomuus koettiin tärkeäksi rahapelihaitoista puhuttaessa. Myös läheiset tulisi muistaa.

Workshopin jälkeen päivämme jatkui kierroksella Casino Helsingissä, jossa yhteistyökumppanimme pääsivät kokeilemaan miltä rahapelaaminen tuntuu kasinoympäristössä. Emme kuitenkaan jääneet jumiin rahapelaamisen maailmaan, vaan jatkoimme matkaa Peliklinikalle, jossa meille kerrottiin niin Peliklinikan kuin Peluurinkin toiminnasta.

Päivän aikana päiväkeskusten ammattilaiset saivat yksin puurtamisen sijaan pallotella ajatuksiaan ja ideoitaan muiden kanssa ja oppia muiden hyviksi havaituista käytänteistä. Ammattilaisia oli KRIS-Tampere ry:stä, Pohjois-Karjalan Mielenterveyden Tuki ry:stä, Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry:stä Raahen Psyyke ry:stä, Oulun Hyvän mielen talosta, Turun A-Kilta ry:stä, Jyväskylän Leiväntalosta, Jyränkölän Setlementistä, Seinäjoen Plakkarista, Kuusamon Hyvän Mielen Palveluasemalta sekä EHYTin ylläpitämistä Elokoloista. Tämän päivän jälkeen voi sanoa, että verkostoissa on voimaa!

Työ jatkuu keskusjärjestöissä

Viime vuoden yhteistyön tavoitteemme oli, että tieto rahapelaamisesta ja rahapelihaitoista lisääntyisi sekä pelaamisen puheeksiotto, riski- ja ongelmapelaamisen tunnistaminen sekä hoitoon ohjaus olisivat entistä helpompaa päiväkeskuksissa ja kohtaamispaikoissa. Koulutusten lisäksi pidimme myös jäseniltoja sekä muita rahapeliteemaisia tapahtumia.

Ammattilaiset kokivatkin saaneensa yhteistyöstämme tiedon lisäksi muun muassa keinoja toimia, kykyä tunnistaa riskipelaaminen ja rahapeliongelma ja taitoa ohjata kävijät eteenpäin. Parhaimmillaan rahapeliteema koettiin jo teemaksi muiden joukossa.

Yhteistyö päiväkeskusten kanssa jatkuu, mutta tänä vuonna projektimme painopiste siirtyy päiväkeskuksia ylläpitäviin valtakunnallisiin keskusjärjestöihin. Projektin kanssa yhteisyötä tekevät Mielenterveyden keskusliitto ry, KRIS-Suomen keskusliitto ry, A-kiltojen liitto ry, Setlementtiliitto ry sekä Sininauhaliitto ry, joihin levitämme päiväkeskuksissa ja kohtaamispaikoissa saadut opit ja hyvät toimintatavat.

Tarkoituksena on, että keskusjärjestöt osaavat projektin lopussa tukea jäseniään rahapelihaittojen puheeksiotossa, tunnistamisessa ja ehkäisyssä.