Ehkäisevää päihdetyötä ja hyvinvoinnin lisäämistä bussilla

Kahvilaksi muutetussa bussissa on kohdattu yli 3 000 nuorta ja jalkautuen bussin lähialueille melkein 800 nuorta lisää. Oulunkylä, Leppävaara, Kannelmäki ja Länsi-Vantaan Myyrmäki, Pähkinärinne sekä Martinlaakso on nähty, Vuosaaressa toimintaillat alkoivat juuri.

EHYT ry:n tehtävä on tuoda bussiin ehkäisevän päihdetyön näkökulmaa, menetelmiä ja välineitä. Päämääränä on ehkäistä nuorten päihteidenkäyttöä. Ehkäisevä päihdetyö parhaimmillaan on ajantasaisen tiedon jakamista nuorille keskustellen, ei niinkään puhtaasti valistaen. Taustalla on myös ajatus siitä, että ajantasaisen tiedon ohella nuorten mielenkiintoa päihteisiin voidaan vähentää vahvistamalla heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Jos nuori voi henkisesti ja ruumiillisesti hyvin, hänellä on valmiuksia selviytyä elämässään hankalistakin tilanteista.

Vaikka jokaisella bussin kohdealueella on omat erityispiirteensä ja jokainen kohdattu nuori on yksilö, koskettavat monia nuorista pohjimmiltaan hyvin samankaltaiset asiat. Monet nuorten huolista liittyvät etenkin minäkuvaan, itseä peilataan muiden kautta. Tarve kuulua joukkoon ja olla samanlainen kuin muut, jollei ”coolimpikin”, on suuri – ja muut nuoret ovat aika armottomia kriitikkoja. Logiikka tässä on se, että jos kaikki kaverit kokeilevat tupakkaa, nuuskaa, alkoholia tai muita päihteitä, nuoren voi olla vaikeaa sanoa ei, vaikka hän niin haluaisikin. Vaaditaan hyvää itsetuntoa ja selkeää minäkuvaa, jotta nuori kykenee näkemään itsensä oman elämänsä ratkaisujen ja valintojen tekijänä sekä kantamaan vastuun omasta elämästään. Nämä ovat vaikeita aiheita, joita ei ole helppoa lähestyä.

Vaikeilta tuntuvien asioiden käsittely voi alkaa esimerkiksi, kun nuori pelaa bussin tietokoneen kautta EHYT ry:n päihteisiin liittyvää oppimispeliä. Pelien tietovisamaiset kysymykset on laadittu nuorille soveltuviksi – huumoria unohtamatta. Pelien kautta voidaan avata keskustelua vaikkapa alkoholista tai nuuskan käytöstä yleisellä tasolla tai jakaa omia kokemuksia. Bussilla keskustelua voidaan käydä muiden nuorten ja koulutettujen työntekijöiden kanssa.

Oppimispeli voi olla myös alueellisesti räätälöity. Esimerkiksi vuosaarelaisnuorille on tehty oma Vuosaari-minivisa, jonka kautta nuoret saavat tietoa alueen maksuttomista liikuntaharrastuksista ja muista palveluista. Kun nuorella on erilaisia, esimerkiksi harrastusten kautta saatuja ystäviä, joihin samaistua ja joilta saada hyväksyntää, myös käsitys itsestä täysin erityisenä yksilönä voi vahvistua ja minäkuva selkiytyä.

Nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö on bussilla parhaimmillaan siis ajantasaisen tiedon ja sitä koskevan keskustelun lisäämistä, mutta myös jokaisen nuoren yksilöllisyyden ja eheän minäkuvan vahvistamista.  Hyvällä itsetunnolla varustettu nuori pystyy selviytymään vaikeistakin tilanteista ja epäonnistumisista sekä tekemään omat valintansa itse ja kantamaan niistä myös vastuun.

Vuosaari-minivisaan ja muihin oppimispeleihin voit tutustua EHYT ry:n Pelimestassa osoitteessa www.pelimesta.fi

Walkers-Hubu-bussiprojekti on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama, kolmivuotinen pääkaupunkiseudulle suunnattu projekti, joka viipyy yhdellä toiminta-alueella 2-3 kuukautta. EHYT ry vastaa Aseman Lapset ry:n yhteistyökumppanina projektin ehkäisevästä päihdetyöstä. Lue lisää projektista tästä.

Lisätietoa
Liisa Heikinheimo
verkkopedagogi
050 407 7241