Ehkäisevä työ kuuluu kaikille – rahapelaaminen puheeksi Päijät-Hämeessä

Rahaa.

Päijäthämäläinen ehkäisevä työ on aina perustunut laaja-alaiseen yhteistyöhön ja jaettuun asiantuntijuuteen. Yksi jo pitkään jatkuneista yhteistyön muodoista liittyy ongelmallisen rahapelaamiseen. Sen juuret ovat ajassa ennen vuoden 2009 Välittäjä-hanketta, joka oli Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke. Nykymuotoisena seudullinen pelihaittojen ehkäisytyö alkoi vuonna 2010 ja se on jatkunut katkeamattomana näihin vuosiin saakka.

Pelihaittojen ehkäisyä kehitetään kaiken aikaa ja yksi sen keskeisistä sisällöistä on ollut riski- ja ongelmapelaamisen varhainen tunnistaminen sekä niihin liittyvä palveluohjaus. Työ sai lisää tuulta alleen, kun vuosina 2013-2015 Päijät-Hämeessä toteutettiin ongelmalliseen pelaamiseen keskittynyt hanke. Jo silloin yhteistyökumppaneina oli EHYT ry:n Arpa-projektissa nykyisin työskentelevä Dream Team: Tapio, Eija ja Leena.

Arpa tiimikuva

Arpa -projektin työntekijät Eija Pietilä, Tapio Jaakkola ja Leena Taavila. 

 On ilo katsoa kuinka nämä kolme taitavaa ammattilaista ovat lyöneet osaamisensa yhteen ja kannustavat toinen toistaan yhä hienompaan työhön. Yhteistyö on iloksemme jatkunut paitsi seudullisesti toteutetussa ehkäisevässä työssä, nyt myös toista vuotta käynnissä olevassa Neljän tuulen hankkeessa. Neljän tuulen hanke on integroivan toimintamallin pilotti ehkäisevään päihdetyöhön Päijät-Hämeessä. Hankkeen tavoitteena on vähentää päihteistä ja rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja sekä lähisuhdeväkivaltaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä väestön psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia.

EHYTin kehittämää rahapelaamisen puheeksioton kahden kysymyksen 2K-mallia on testattu alusta saakka myös Päijät-Hämeessä. Olemme sitoutuneet sen pilotointiin sekä myöhemmin hyödyntämiseen, levittämiseen ja kehittämiseen. On hyödyllistä, että on olemassa selkeä malli, jota käytetään koko seutukunnassa. Ehkäisevän työn rakenteissa olemme sopineet jatkossakin käytettävän tätä mallia.

Mallin etu on sen helppoudessa, visuaalisuudessa ja etenkin leimaamattomuudessa. Se on helppo upottaa Neljän tuulen hankkeen työhön. Olemme vahvasti sitä mieltä, että yhdistämällä päihde-, mielenterveys-, peli- ja lähisuhdeväkivaltatyön vähennämme tehokkaasti inhimillistä kärsimystä ja säästämme kuluissa.

Pelihaittojen ehkäisyn ytimeksi on Päijät-Hämeessä tunnistettu riskipelaamisen varhainen havaitseminen sekä oikea-aikainen ja tarvelähtöinen palveluohjaus. Ajatuksena meillä on ollut, että ehkäisevä työ kuuluu kaikille. Käytännössä se merkitsee sitä, että jokaisen on tahollaan tunnettava paitsi ilmiöt, myös niiden tunnistamisen keskeiset välineet sekä palvelut, joihin asiakasta tarvittaessa voidaan ohjata.

Puheeksioton 2K-malli on tuonut käyttöömme selkeän ja yksinkertaisen työkalun ehkäisevään työhön. Se pitäisi saada kaikkien saataville ja käyttöön, hyödynnettäväksi siellä, missä ongelmia ei vielä ole nähtävissä, mutta riskit ovat olemassa.  

Kiitämme lämpimästi EHYTin Arpa-projektia halusta ja kyvystä aitoon vuoropuheluun sekä tahdosta kehittää ammattilaisille käyttökelpoinen työkalu. Haluamme myös kiittää sydämellisestä hyväntahtoisuudesta auttaa meitä aina silloin, kun avuntarvetta on ollut.  

Lue lisää Neljän tuulen hankkeesta