Ehkäisevä työ kannattaa aina

Erityisen huolissani olen ns. limuviinoista, jotka vetoavat tutkimusten mukaan nimenmaan nuoriin. Eriväriset, makeat ja houkuttelevat juomat saapuisivat Alkojen ohella 5 300 myymälään, jos tämänhetkinen esitys alkoholilaiksi menee lävitse. Alaikäiset saisivat alkoholia entistä helpommin käsiinsä: ostokokeiden mukaan erityisesti kioskeista ja huoltamoista alkoholin ostaminen on heille kaikkein helpointa. Myös hinnat laskisivat, koska kaupat kilpailevat keskenään asiakkaista.

Vaikka asia voi vaikuttaa pieneltä, sillä on vaikutusta tulevaisuuteen ja siihen, minkälainen suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tulee olemaan. Pidämmekö Suomessa kaikista huolta, myös niistä kaikkein heikoimmista? Vaikka nuorten alkoholinkäyttö on laskenut, niin tosiasia on, että kuilu huono- ja hyväosaisten nuorten välillä on suuri elintavoissa, kuten alkoholinkäytössä.

Eriarvoisuuden vähentämisen näkökulma olisikin huomioitava kaikissa päätöksissä tulevaisuudessa, erityisesti sote-ratkaisuissa. Ehkäisevällä työllä on oltava paikka ja resursseja myös muualla kuin juhlapuheissa. Se on nuorten mutta myös koko Suomen etu, niin inhimillisesti kuin taloudellisesti.

Nyt on linjattava tarkasti, mitkä ovat kuntien ja tulevien sote-alueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät. Olennaista on myös pysyvien rakenteiden ja resurssien varmistaminen tälle työlle. Kannustinjärjestelmän on annettava selkeä signaali kaikille toimijoille siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ehkäisevä työ kannattavat aina.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen koostuu arjessa tapahtuvasta kohtaavasta työstä, tiedon jakamisesta ja sääntelystä. Kaikki keinot ovat tarpeen, tasapuolisesti. Ja tähän kaikkeen tarvitaan rahan lisäksi yhteistä tahtoa. Toivon, että Suomessa tuota yhteistä tahtoa on poliitikoilla, jotka päättävät lakien linjauksista. Yhteistä tahtoa toivon myös alueellisille ja paikallisille toimijoille eli kunnille ja sote-alueille. Vain näin voimme luoda nuorillemme tulevaisuuden, jossa he voivat hyvin. He ovat ansainneet sen.