Cafe Taitolaji – puhetta alkoholista ja kaikesta muusta

Talvella ihmisia.

Jo pitkään vapaaehtoisena toimineen Leena Heinosen vetämän ryhmän tavoitteena vertaistuki, jotta kävijä pystyy vähentämään tai lopettamaan alkoholin käytön. Illoissa saa tukea omalle tavoitteelleen, joka perustuu hyvinvoinnin lisäämiseen ja alkoholin haittojen välttämiseen.

Lämminhenkisessä ja kannustavassa ryhmässä pohditaan omaa alkoholin käyttöä ja suhdetta alkoholiin – muuta elämää unohtamatta. Kahvi- ja teekupposten äärellä teemoina ovat olleet muun muassa Tipaton tammikuu ja itsensä palkitseminen, alkoholinkäytön hyödyt ja haitat, omat voimavarat ja muutoksen tarve sekä läheisten merkitys ja suhtautuminen alkoholin käyttöön. Alkoholin lisäksi merkittäviä aiheita ovat olleet unen merkitys ja rentoutuminen, omat rajat ja lempeys itseä kohtaan, ihmissuhteet ja yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tarkoituksena on pohtia asioita

  • tavoitteellisesti
  • keskustellen
  • avoimesti
  • matalalla kynnyksellä
  • rehellisesti
  • voimavaralähtöisesti
  • toinen toistaan tukien
  • elämänmyönteisesti

Yhden kävijän palaute kertoo paljon sekä kävijöistä että ryhmästä: ”Oon tykännyt et tästä on ollut apua. En oo ikinä pyrkinytkään täysraittiuteen, vaan tuota eläkeiän juopottelua ennaltaehkäisemään ja vähentämään. Parasta on se semmonen, ettei pakoteta mihinkään. Saa olla vähentäjä.”

Jokainen meistä voi tukea vertaisena toista ihmistä. Tätä on vertaistuki ja toveriapu. Taitolajitoiminnan tavoitteena on tukea aikuisten alkoholikäytön hallintaa ja vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Toiminta perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen lähestymistapaan, jossa luotetaan ihmisten kykyihin ratkaista ongelmiaan sekä muuttaa käyttäytymistään. Kiinnostutko mukanaolosta? Vai haluaisitko toimia Taitolaji-iltojen vetäjänä? Ota yhteyttä EHYTin suunnittelijaan Timo Gladiin, timo.glad@ehyt.fi Ryhmiä voi järjestää ja niitä järjestetään ympäri maan.

Cafe Taitolaji

Kumppanuustalo Arttelissa Elokolon tiloissa vielä19.2.2019 tiistaina klo 16.30-18.00

Järjestäjänä Tampereen seudun EHYT ry ja Leena Heinonen. Mukana keskusteluilloissa ovat myös Elokolon ohjaaja Minna Mäkinen ja sosionomiopiskelija Satu-Johanna Lattu, joka on myös toinen blogin kirjoittajista.