Arki tehdään kunnissa – käytä ääntäsi!

Käynnissä oleva sote-ja maakuntauudistus puolittaa kuntien tehtävät, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät perustettaviin maakuntiin. Neljän vuoden kuluttua pudotetaan kaksi äänestyslippua, sillä samalla kertaa valitaan sekä kunta- että maakuntavaltuustot.

Puolueiden kuntavaaliehdokashankinta on käynnistynyt melko kankeasti. Kunnanvaltuusto ei enää  houkuttele, koska tulevaisuuden kunnan rooli on epäselvä ja valtuutetun vaikutusvallan pelätään kaventuvan. Onhan sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset olleet aina merkittävässä roolissa kunnissa ja tämän sektorin edustajat ovat olleet usein ääniharavia. Some-aikakausi on tuonut vihapuheet ja jopa päättäjiin kohdistuvan väkivallan uhan arkipäiväiseksi.  Laskeva äänestysprosentti on ollut jo pitempiaikainen trendi. Kääntääkö uusi maakuntavaltuustovaali tämän suunnan?  Odotukset eivät ole kovin korkealla.

On valitettavaa, jos kuntavaalit eivät kiinnosta. Edelleen kunnan tehtäviin kuuluu monta kansalaisille tärkeää kokonaisuutta. Sivistyspalvelut ovat näistä merkittävin, se vastaa yli puolta kakista kunnan tehtävistä. Puhumattakaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä eli hytestä.

Toisin kuin usein luullaan, hyte ei ole kunnassa sitä perinteistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Se on kunnan tehtävien kautta kulkeva punainen lanka, johon kuuluvat sivistyspalvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukioihin ja ammattioppilaitoksiin. Unohtamatta vapaata sivistystyötä sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluita. Siihen kuuluvat maankäyttö ja kaavoitus, jotka mahdollistavat terveyttä tukevan rakentamisen, kuten kevyenliikenteen väylät ja liikuntapaikat. Siihen kuuluu myös kunnassa harjoitettava alkoholipolitiikka.

Yhteistyökumppaneina hytessä ovat kansalaisjärjestöt, jotka tukevat kuntalaisten laaja-alaista hyvinvointia. Järjestöt tarvitsevat jatkossakin tukea toiminnalleen.  Kansalaisjärjestöihin sijoitettu raha tuottaa moninkertaista hyvää niin avunsaajalle kuin kunnille, sillä järjestöt ovat myös merkittävä työllistäjä.

Tulevaisuuden kunnista menestyvät ne, joilla on elinvoimaa. Elinvoimaan kuuluvat kaikki vetovoimatekijät, jotka tuovat kunnalle asukkaita, työpaikkoja ja verotuloja. Tässäkin tärkeänä osana ovat kunnassa olevat eväät hyvään elämään, kuten laadukkaat palvelut, kulttuuritapahtumat ja harrastusmahdollisuudet eli juuri se hyte.

Kunta, jolla on monta elinvoimatekijää, menestyy tulevaisuudessa. Siksi tulevat kuntavaalit ovat tärkeät. Tarvitaan päättäjiä, joilla on kauaskatseisuutta, rohkeutta ja kykyä kantaa vastuuta sortumatta populismiin.

Meille ehytiläisille on myös tuleva kevät tärkeä. Eduskunta käsittelee uutta alkoholilakia. Muuttuvatko sen linjaukset? Toivottavasti ainakaan limuviinat eivät ilmesty lähikauppoihin houkuttelemaan nuoria. Pitää löytää järkevä tasapaino kansalaisten hyvinvoinnin ja elinkeinojen tukemisen välille.

Ihmisten arki tehdään edelleen kunnissa. Käytä ääntäsi!

Kirjoittaja Hanna Tainio on Suomen Kuntaliitto ry:n varatoimitusjohtaja ja EHYT ry:n hallituksen puheenjohtaja.

PS. Ryhdy ehkäisevän työn ehdokkaaksi ja allekirjoita ehkäisevän työn teesit!