Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden hyvinvointia tukemassa

Nuoret istuvat veden ääressä korkealla.

Ammatillisissa oppilaitoksissa tai oppilaitoksiin valmentavassa koulutuksessa opiskelun aloittaa noin puolet peruskoulun päättäneistä oppilaista. Ammatilliset oppilaitokset ovat näin ollen valtavan suuri toimintaympäristö nuorille, ja mahdollisuus vaikuttaa nuorten hyvinvointiin. Hyvinvointierojen tasoittamiseksi EHYT ry toteuttaa toisen asteen oppilaitoksissa Päihdeilmiö- ja Ryhmäilmiö-koulutuksia. Vuosien 2017-2018 aikana koulutukset ovat olleet mukana STM:n ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta” -kärkihankeessa. Hankkeen aikana molemmat koulutukset on ollut mahdollista tilata maksutta ammatillisiin oppilaitoksiin.

Ryhmäilmiö on oppilaitosten henkilökunnalle suunnattu koulutus, joka tukee nuorten kanssa toimivien ryhmänohjaamistaitoja. Ryhmään kuulumisen tunne on nuorelle tärkeää ja ryhmässä opitaan myös sosiaalisia taitoja. Nuorten sosiaalisten valmiuksien ja sosiaalisen luottamuksen lisääminen ehkäisee tutkitusti hyvinvointiongelmia ja mahdollistaa muun muassa positiivisia ryhmäkokemuksia ilman päihteitä.

Yksilöihin keskittyvästä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä ja koulutuksen yksilöitymisestä huolimatta on tärkeää huolehtia, että nuoren elämässä on turvallisia ryhmiä, joihin he kokevat kuuluvansa.  Ryhmäilmiö-koulutus antaa käytännönläheisiä työkaluja opiskelijaryhmän viihtyvyyden lisäämiseen, mikä osaltaan parantaa myös opintomenestystä ja opintojen läpäisyä.

Päihdeilmiö-oppitunnit ovat opiskelijoille suunnattu päihdekasvatusmenetelmä, jonka tavoitteena on pohtia päihteiden käyttöä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Päihdekeskustelujen käyminen nuorten kanssa on tärkeää, sillä osalle oppitunti voi olla jopa ensimmäinen kerta, kun päihteistä keskustellaan kiihkottomasti, rehellisesti ja nuorten ajatukset huomioon ottaen.

Päihdeilmiö-oppitunnilla käydään läpi päihteiden käyttöön liittyviä yhteiskunnan muutoksia ja keskustellaan päihteiden käytön hyvistä ja huonoista puolista nuorten omien ajatusten pohjalta. Asioiden pohtiminen ja avoin keskustelu antaa perspektiiviä aiheeseen ja tukee harkittujen päätösten tekemistä päihteiden käyttöön liittyen.

Ryhmäilmiö-koulutuksen on osallistunut vuosien 2017-2018 aikana jo 1303 henkilöä. Samaan aikaan Päihdeilmiö- oppitunneille on osallistunut 7015 opiskelijaa. Keväästä 2019 eteenpäin koulutukset jatkuvat osana EHYT ry:n koulutyön toimintaa. Koulutuksia on tuolloin mahdollista tilata maksullisena niin ammatillisiin oppilaitoksiin kuin lukioihin.