Alkoholinkäyttö lasten seurassa vaatii tervettä järkeä

Kesä on iloisten illanviettojen ja grillijuhlien aikaa. Näissä illanistujaisissa ollaan usein koko perheen voimin ja koko perhe osallistuu yhteiseen ajanviettoon. Kesä tuo ajankohtaiseksi myös kysymyksen alkoholin nauttimisesta lasten seurassa. Miten paljon on sopivaa juoda?

Kuinka toimia kun lapsi näkee humalassa olevan henkilön? Näihin kysymyksiin ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa toimintamallia, vaan jokainen lapsi ja jokainen perhe on oma kokonaisuutensa.

 Asiaa kaunistelematta tai kauhistelematta, on syytä tunnustaa, että alkoholi aiheuttaa monissa perheissä surua ja huolta. Tutkimusten mukaan joka neljäs suomalaisnuori kertoo kokeneensa aikuisten juomisesta aiheutuvia haittoja. ( A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -tutkimus (2011). Oman vanhemman haitallinen juominen näkyy lapsen elämässä sekä arkisina ilmiöinä, kuten perheriitojen lisääntymisenä tai häpeän tunteena. Kun puhutaan vanhempien vakavista päihdeongelmista, on lapsen suru ja huoli jopa elinikäinen. Vanhempana olemiseen kuuluu mallin näyttäminen ja esimerkkinä toimiminen. Aikuisen tapa käyttää alkoholia vaikuttaa aina myös samassa taloudessa asuvaan lapseen.

 Miten alkoholin oikein pitäisi näkyä perheen arjessa? Tai saako se näkyä? Kun tavoitteena on opettaa seuraavalle sukupolvelle tervettä alkoholikulttuuria, ei myöskään alkoholia pidä piilotella. Päinvastoin, se voi herättää lapsessa jopa liiallista kiinnostusta alkoholia kohtaan. Paras keino puhua lasten kanssa alkoholista on lähestyä aihetta avoimesti. Myös vaikeista asioista on puhuttava suoraan ja rehellisesti. Lapsi ymmärtää enemmän kuin moni kuvittelee, eikä tätä pidä missään nimessä vähätellä.

Yhteisissä keskusteluissa on tärkeää käydä myös läpi sekä alkoholin myönteisiä että kielteisiä puolia ja haittoja, joita juominen aiheuttaa. Mutta mikä tärkeintä – lapsen kanssa tulisi puhua ilmiöistä ja sosiaalisista tilanteissa, joissa lapsi näkee päihteiden käyttöä. Vanhemman rooliin kuuluu ottaa vastuu myös tavasta, jolla alkoholista puhutaan. Aihetta on lähestyttävä vastuullisesti, mutta samoilla avoimesti ja neutraalisti. Jo terve järki kertoo, että juomista ihannoiva vanhempi saa lapsenkin kiinnostumaan alkoholista tai asennoitumaan siihen jopa tarpeettoman myönteisesti.

 Mallin näyttäminen onkin keskeisessä roolissa kaikessa alkoholikasvatuksessa. Sen sijaan, että vanhemmat koettaisivat piilotella kesäjuhlissa tapahtuvaa lasin kilistelyä tai paria saunaolutta lapsilta, olisi lapsille näytettävä sivistynyttä juhlintaa. Otetaan siis lapset mukaan juhliin ja osallistumaan ilonpitoon. Näytetään perheen nuoremmille hyvää esimerkkiä kohtuullisesta alkoholinkäytöstä, joka kruunaa juhlahetken ja iloisen kesäpäivän. Alkoholista ei tule mörköä eikä ongelmaa, jos vanhemmat itse toimivat terveen järjen varassa.

Teksti on julkaistu Kalevassa heinäkuussa 2015. 

Anne Ahlefelt
Projektipäällikkö ånni-hanke
anne.ahlefelt(a)ehyt.fi