Alkoholi laskee Suomen tuottavuutta

Yksi näistä on työelämä, jossa alkoholi näkyy heikentyvänä tuottavuutena. Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa työpaikoilla sairauspoissaoloja, väsymystä ja ristiriitoja työyhteisöissä. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista työn tuottavuuden heikentymistä. Monilla aloilla tarkkaavaisuuden herpaantuminen voi aiheuttaa myös vakavia työturvallisuusriskejä.

Suomalaisyritysten HR-ammattilaisten arvion mukaan päihteiden vaikutus on taustalla noin 7 prosentissa kaikista sairauspoissaoloista. Tämä tarkoittaa valtakunnan tasolla valtavaa määrää hukattua työtä. Tämän menetyksen vuosittaiset kustannukset ovat varovaisten arvioiden mukaan 500-700 miljoonaa euroa.

Nyt valmisteltavana oleva alkoholilaki on mahdollisuus vaikuttaa suomalaiseen juomakulttuuriin ja alkoholin kielteisiin vaikutuksiin. Vaikka suomalaisten alkoholinkulutus on viimevuosina laskenut, on kulutus edelleen suurta moniin Euroopan maihin verrattuna. Runsaan kulutuksen myötä nähdään myös runsaasti alkoholin haittoja. Tuottavuuden laskun lisäksi haitat ovat inhimillisiä, terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia.

Nyt, taloudellisesti vaikeana aikana päättäjät pyrkivät etsimään uusia piristysruiskeita Suomen talouteen ja samalla karsimaan menoja. Siksi alkoholin aiheuttamaan tuottavuuden menetykseen kannattaa puuttua. Tehokkaita keinoja ja välineitä on tarjolla.