Minkälaista on ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä? – Yhteenveto keväällä 2021 toteutetusta kyselystä nuorisotyöntekijöille

Keväällä 2021 toteutettiin kysely, jossa nuorisotyöntekijöiltä kysyttiin minkälaista ehkäisevää päihdetyötä he tekevät ja minkälaisia haasteita ja onnistumisia he ovat
työssään kohdanneet. Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 321 nuorisotyöntekijää.

Kirjoittajat:
Marika Vartiainen, Projektipäällikkö, Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija,
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta

Jaana Markkula, Kehittämispäällikkö, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, Päihteet ja tupakka -tiimi,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lataa materiaalit
Minkälaista on ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä? -raportti ( 513,88 kt, pdf ) Lataa