Pakka-kävely — opas kävelyn vetäjälle

Pakka-kävely on 7.-luokkalaisille suunnattu oppitunti, joka tehdään kävellen oppilaitoksen lähialueella. Kävelyn aikana keskustellaan päihteiden käytön aiheuttamasta turvattomuudesta julkisissa tiloissa, sekä päihteiden välittämisestä julkisissa tiloissa ja sosiaalisessa mediassa. Samalla nuoret vastaavat anonyymiin kyselyyn, jolla kartoitetaan heidän kokemuksiaan edellä mainituista teemoista omalla asuinpaikkakunnallaan. Huomioimalla kerätty tieto paikallisessa päätöksenteossa, voidaan lisätä nuorten osallisuutta sekä ympäristön ja palvelujen yhdenvertaisia käyttömahdollisuuksia ja vähentää turvattomuuden kokemuksia julkisilla paikoilla.

Opas on tarkoitettu Pakka-kävelyn järjestäjälle. Oppaaseen kannattaa tutustua huolellisesti ennen kävelyä, sillä se sisältää ohjeet etukäteisvalmisteluun sekä kävelyn toteuttamiseen.

Lataa materiaalit
Pakka-kavely-opas kavelyn-vetajalle_verkkoon ( 4,86 Mt, pdf ) Lataa