Pakka-promenaden — handledarens guide

Pakka-promenaden är en metod som Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf harutvecklat för skolelever i årskurs 7 inom ramen för projektet Unga som Pakka-aktörer. Syftet med metoden är att göra de ungas röster hörda vid lokala beslut för att förebygga upplevelser av otrygghet på allmänna platser.

Under promenaden svarar de unga på frågor som kartlägger deras upplevelser av otrygghet som uppkommer när rusmedel används på allmänna platser och langas på allmänna platser och i de sociala
medierna. Promenaden erbjuder också ett utmärkt tillfälle att diskutera och reflektera över andra frågor som de unga funderar på och som anknyter till langning av rusmedel och otrygghet som uppkommer
när rusmedel används.

För att kartlägga upplevelserna hos flera åldersgrupper är det bra att behandla de anonyma svaren som samlas in under promenaden med elevkåren och att också ge elevkåren möjlighet att svara på frågorna.
Efter detta lämnas ett sammandrag över svaren till beslutsfattare, så att de kan använda materialet som stöd vid lokala beslut.

Ladda ner material
Pakka-promenaden handledarens guide ( 2,33 MB, pdf ) Ladda ner