Jäsenyhdistysten tapaamiset ja koulutukset

EHYT järjestää jäsenyhdistyksilleen sekä paikallisia, alueellisia että valtakunnallisia tapaamisia ja koulutuksia. Vuosittain järjestetään aluefoorumit kullakin neljällä toiminta-alueella.

Jäsenyhdistysväkeä portailla aluefoorumissa

EHYTin aluefoorumit toimivat paikallis- ja aluetoimijoiden yhteistyön, keskustelun ja koulutuksen paikkana. Aluefoorumeihin kutsutaan EHYTin jäsenyhdistysten toimijat, vapaaehtoiset, kohtaamispaikat sekä EHYTin hallituksen ja valtuuston jäsenet.

Kerran vuodessa järjestettävien Aluefoorumien lisäksi EHYT järjestää tapaamisia valtakunnallisille jäsenyhdistyksilleen sekä muuta yhdistyskoulutusta. Tiedot aluefoorumeista ja muista koulutuksista julkaistaan EHYTin tapahtumakalenterissa, EHYT Uutisia-uutiskirjeessä sekä EHYT Järjestö -lehdessä.