Jäsenyhdistysten tapaamiset ja koulutukset

Jäsenyhdistysväkeä portailla aluefoorumissa

EHYT järjestää jäsenyhdistyksilleen sekä paikallisia, alueellisia että valtakunnallisia tapaamisia ja koulutuksia. EHYTin aluefoorumit toimivat paikallis- ja aluetoimijoiden yhteistyön, keskustelun ja koulutuksen paikkana. Tiedot jäsenyhdistysen tapaamisista ja jäsenyhdistyksille sopivista koulutuksista julkaistaan EHYTin tapahtumakalenterissa, EHYT Uutisia -uutiskirjeessä sekä EHYT Järjestö -lehdessä.

Lisätietoa järjestökoulutuksista

Törrönen Soile

Järjestöasiantuntija 040 526 7201
Katso henkilön esittely