Yhteisölliseen opiskelijahuoltoon tukea EHYT ry:n HUBU- ja Ryhmäilmiö-menetelmistä

uutinen1
Opetusalan ykköstapahtumassa, Educa-messuilla 23.–24.1.2015, puhuttavimpia aiheita on elokuussa 2014 uudistunut opiskelija- ja oppilashuoltolaki. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja esimerkiksi päihdekysymysten näkökulmasta lain suurimpia periaatteellisia muutoksia on painopisteen siirtyminen korjaavasta ja yksilökeskeisestä toiminnasta ehkäisevään ja yhteisölliseen ajattelumalliin. EHYT ry:n menetelmät ja materiaalit yhdistävät tuoreinta päihdetietoa ja käytännön työkaluja yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteiden vahvistamiseen kouluissa.

– Kun tuetaan koko yhteisöä, yksilöä tukevien palveluiden tarve vähenee, EHYT ry:n koulutyön päällikkö Ranja Koski summaa. – Pitemmällä aikajänteellä ajattelumalli vastaa myös kuntien ja koulujen huoleen lain vaatimista resursseista. Ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat aina korjaavaa työtä edullisempi vaihtoehto, Koski toteaa. 

Oppilaitoksissa mietitään parhaillaan, mitä laki tarkoittaa käytännössä.

– Ammattioppilaitoksia varten kehittämämme Ryhmäilmiö-paketti on sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyttä käytännössä, toteaa EHYT ry:n AMIS – Arjen ammattilaiset -hankkeen projektipäällikkö Merit Lindén. Ryhmäilmiö-koulutukset ja -käsikirja tarjoavat opettajille ja ryhmänohjaajille välineitä jatkuvaan, opintojen läpi tapahtuvaan ryhmäyttämiseen sekä hyvän ryhmähengen ylläpitämiseen. Ne soveltuvat myös yläkouluihin ja lukioihin.

– Hyvien ryhmien ja nuorten sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen lisäävät nuoren hyvinvointia ja kantavat muutenkin pitkälle opinnoissa ja työelämässä. Onnistunut ryhmäytyminen vähentää myös tarvetta hakea yhteenkuuluvuuden kokemuksia päihteiden avulla, Lindén toteaa.

EHYT ry tunnetaan kouluissa myös osallistavasta Hubu®-menetelmästä, jossa tärkeintä on nuorten, vanhempien sekä kouluissa työskentelevien innostaminen yhteiseen keskusteluun päihteistä. Menetelmän kautta oppilaat saavat ajanmukaista tietoa, joka kannustaa heitä hyvinvointia tukeviin valintoihin sekä kriittiseen ajatteluun.  Vanhemmille ja ammattilaisille menetelmän tavoitteena on luoda matalampi kynnys ottaa päihdeasiat puheeksi nuoren kanssa.  

EHYT ry uudistaa parhaillaan koulutyötään ja kehittää menetelmiä ja sisältöjä paitsi terveystiedon opetukseen myös monialaisen opiskelijahuollon ja koulujen ja oppilaitosten hyvinvoinnin tukemiseen. Tähtäin on myös vuonna 2016 voimaan tulevassa peruskoulun opetussuunnitelmassa.

– Kiinnostuneet voivat olla minuun yhteydessä. Tavoitteena on lähteä yhdessä kuntien ja koulujen kanssa kehittämään toimintatapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistämiseksi, visioi vuoden alussa EHYT ry:n koulutyön päällikkönä aloittanut Koski.

 

Lisätietoja:

Ranja Koski
EHYT ry:n koulutyön päällikkö
p. 050 413 7017
 
Merit Lindén
AMIS – Arjen ammattilaiset -hankkeen projektipäällikkö
p. 050 366 5112