Viron alkoholiveron korotusten peruminen ei ole perusteltua

Vironlaiva.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää tärkeänä, että alkoholiveroihin liittyviä näkökohtia arvioidaan kansanterveysnäkökulmasta. Vuonna 2004, kun Viro liittyi EU:n jäseneksi, Suomi alensi alkoholiveroja 33 prosenttia. Yhden vuoden aikana alkoholin kulutus kasvoi litralla henkilöä kohden (100% alkoholina) ja alkoholihaitat kasvoivat merkittävästi. Mittava alkoholiveron alennus näkyi etenkin matalimpien tuloryhmien miesten lisääntyneenä kuolleisuutena.

Alkoholiverojen alentaminen voi vähentää rajat ylittävää matkustajatuontia, mutta väestötasolla veronkevennysten kielteiset kansanterveysvaikutukset ovat tutkimusnäytön perusteella selviä.

Alkoholi ei ole tavallinen hyödyke. Alkoholi vaikuttaa julkiseen talouteen kahdella tavalla: kasvava kulutus lisää julkisen talouden kuormaa. Samalla se vähentää kustannusten maksajia, kun työteho laskee ja sairauspoissaolot, työkyvyttömyys ja kuolemantapaukset lisääntyvät. Siksi alkoholia on säänneltävä ensisijaisesti sosiaaliset ja kansanterveydelliset näkökulmat huomioiden.

Virossa lähes kaikki sosiaali- ja terveyssektorin toimijat ovat yksimielisiä, että alkoholiverotuksen alentaminen ei ole toivottavaa. Viro on aloittanut ministeriöyhteistyön baltialaisten rajanaapureidensa kanssa asiantuntijatuen antamiseksi heille vastaavan kehityksen tukemiseksi myös Liettuassa ja Latviassa.

Rajat ylittävä alkoholikauppa on myös asia, jonka välillä yhteistyötä Suomen ja Viron välillä voitaisiin kehittää entisestään.

”Kansanterveyden kannalta on toivottavaa, että Latvia tekisi korotuksia alkoholiveroonsa. Samalla Viron olisi hyvä pidättäytyä veronalennuksista ja jatkaa suunnittelemiaan korotuksia alkoholin valmisteveroon. Tällä saavutetaan hyötyjä pitkällä tähtäimellä niin talouden kuin hyvinvoinninkin osalta”, sanoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

EHYT ry lähetti Viron pääministerille ja keskustapuolueen puheenjohtajalle Jüri Ratakselle kirjeen alkoholiverotukseen liittyvistä kansanterveysnäkökohdista 19.3.2019. Kirje on ladattavissa tästä.
 

Lisätietoja:

Juha Mikkonen, EHYT ry:n toiminnanjohtaja
juha.mikkonen @ ehyt.fi
puh. 050 527 4780