Viinien vapauttaminen maitokauppaan on tuskin realistinen vaihtoehto

uutinen1

Tuoreen elinkeinoministeri Olli Rehnin ajatukset viinien tuomisesta maitokauppaan herättävät huolta haittoja vähentävän alkoholipolitiikan jatkuvuudesta. Rehnin pohtima muutos laajentaisi viinien ja vahvojen oluiden saatavuuden 350:stä yli 5000 myyntipisteeseen. Saatavuuden muutokset näkyvät tutkitusti kulutuksessa ja haitoissa, joten on selvää, että tämän mittakaavan laajennus lisäisi niitä tuntuvasti. On myös huomattava, että väkevien myyntiin keskittyvä monopolijärjestelmä tuskin on realistinen vaihtoehto. Ilman yhteiskunnan merkittävää subventiota Alkoja olisi silloin Suomessa pikemminkin kymmeniä kuin satoja.

On tärkeää, että hallituksen alkoholipolitiikalla on vahva tietoperusta. Alkoholipolitiikan eri keinojen vaikutuksista on olemassa sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimusta. Viime toukokuussa julkaisemassaan raportissa OECD kokoaa kattavasti yhteen tuota tutkimusta ja sen pohjalta kannustaa jäsenvaltioita haittoja vähentävään alkoholipolitiikkaan. OECD näkee keskeisinä keinoja mm. hinnan ja saatavuuden sääntelyn sekä mainonnan rajoitukset. Myös Maailman Terveysjärjestö WHO on tuottanut runsaasti tietoa alkoholihaitoista ja tehokkaista haittojen vähentämisen keinoista.

Alkoholin kokonaiskulutus palasi viime vuonna vihdoin vuotta 2004 edeltäneelle tasolle, Viron EU-jäsenyys ja sen alla tehdyt alkoholiveronalennukset Suomessa johtivat tuolloin kulutuksen ja haittojen rajuun kasvuun. Myönteisestä kehityksestä on pidettävä kiinni. Haittojen vähentäminen on tärkeää myös alkoholihaittojen miljardikustannusten näkökulmasta tässä taloudellisessa tilanteessa.

 

Lisätiedot:

Kristiina Hannula
Johtaja, EHYT ry
p. 040 701 5207
kristiina.hannula(a)ehyt.fi