Varhaisnuorten TSEMI-leireillä kannustetaan kokeilemaan uutta ja opitaan yhteistyötä

Tsemi-leirin logo.

Kaikki nuoret eivät löydä itselleen mielekästä tekemistä. TSEMI-toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorten toiveiden mukaan räätälöityä, matalankynnyksen leiri- ja harrastustoimintaa etenkin niille varhaisnuorille, joilla on entuudestaan vähän harrastuksia.

”TSEMI-toiminnassa halusimme yhdistää leiri- ja kerhotoiminnan toisiinsa. Leireillä varhaisnuoret pääsevät tutustumaan toisiinsa ja omalla paikkakunnalla nuorten parissa työskenteleviin ammattilaisiin. Leirien pohjalta  pyritään rakentamaan nuorten toiveita ja kiinnostusta vastaavaa harrastustoimintaa, joka saattaa nyt puuttua paikkakunnalta kokonaan”, kertoo EHYTin leiri- ja kerhotoimintaa koordinoiva Anni Eskonen.

Uusia kokemuksia ja ryhmään kuulumisen tunnetta

TSEMI-leireillä tsempataan varhaisnuoria kokeilemaan erilaisia aktiviteetteja, treenaamaan yhteistyötaitoja ja tekemisen kautta oppimaan uusia asioita itsestä ja toisista.

”Leirien ohjelmat ovat nyt työn alla.  Ohjelman tuottamiseen osallistuvat myös leiripaikkojen seikkailukasvatuksen ammattilaiset tai ohjelmapalveluyrittäjät, joten seikkailua sekä luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötä vaativaa toimintaa on luvassa. Toki pidämme tärkeänä myös sitä, että nuorille on tarjolla vapaa- aikaa ja tilaa spontaanille tekemiselle”, sanoo Eskonen.

Tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa

TSEMI-toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten kasvatus- ja nuorisotyön toimijoiden, kuten kuntien ja seurakuntien nuorisotyön, koulujen henkilökunnan, ja nuorisojärjestöjen, kanssa.

”Yhteistyöllä voimme pitää paremmin huolta paikallisista nuorista. Paikkakunnan ammattilaiset ovat asiantuntijoita siinä, minkälaista toimintaa ja tarjontaa nuorille tarvitaan. Hankkeen avulla tarjoamme heille lisää resursseja, näkökulmia ja toimintatapoja kokeiltavaksi.  Olemme aloittaneet yhteistyön etsimällä niitä nuoria, joille haluaisimme tarjota lisää harrastusmahdollisuuksia ja satsaamme heidän innostamiseensa”, kertoo Eskonen.

TSEMI-toiminta on kannustanut myös paikallisia toimijoita yhteistyöhön. Harrastustoiminnan suunnittelua toteuttavissa verkostoissa yhteistyöstä ollaan innoissaan:

”Eri toimijoiden tietojen ja uusien ideoiden jakamisesta sekä ratkaisujen etsimisestä hyötyvät kaikki”, jatkaa Eskonen.

Lue lisää TSEMI-toiminnasta ja ilmoittaudu mukaan!

TSEMI -leiri- ja kerhotoimintaa toteutetaan Suomen Lions-liitto ry:n Punainen sulka -keräyksen tuotolla.