Vanhemmat ja yhteisö paras tuki nuoren päihteettömyydelle

Auringonkukka.

”Kouluun paluuta saatetaan juhlistaa kaveriporukan kesken. Joskus nuorten juhlinta kaipaa kuitenkin tueksi aikuisten valvontaa ja jopa puuttumista”, kertoo ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Paula Meskanen A-klinikalta.

EHYTin aluekoordinaattori Heli Vaija muistuttaa, että tehokkaimmin nuoren hyvinvointiin vaikuttavat vanhemmat.

”Kotona sovitut turvalliset pelisäännöt ovat tärkein tuki nuorelle päihdehaittojen ehkäisyssä”, Vaija muistuttaa.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa Kirkkopuisto kerää suurien juhlien aikana satamäärin nuoria viettämään aikaa yhdessä. Lomien alku ja loppu, vappu ja erilaiset kaupunkifestivaalit saavat nuoret kokoontumaan torille ja puistoon. Juhljoista valtaosa on alaikäisiä tai nuoria aikuisia. Useimmilla juhlinta on siistiä ja hyväntuulista, mutta päihteiden käyttö on yleistä. Osa juhlijoista aiheuttaa levottomuutta ja turvattomuutta muille.

”Nuoria tulisi suojata kotiintuloajoilla sekä valvonnalla”, sanoo Vaija.

Turvallisuuden kannalta on hyvä, että nuoret kerääntyvät yhteen paikkaan, jossa järjestyksenpito ja mahdollisen avun saanti erilaisissa pulmatilanteissa on helpompaa.

”Nuoret pitävät julkisella paikalla hyvin huolta toisistaan ja pyytävät herkästi aikuisilta apua. Päihteiden käytön ei kuitenkaan tule kuulua nuorten elämään. Ikärajat suojaavat nuorta”, korostaa Meskanen.

Nuorten juhlakulttuuria turvataan yhteistyössä

Alueen jalkautuvat työntekijät tuntevat nuorten juhlintatavat. Torilla tarvitaan myös poliisin partioita sekä Ankkuri-tiimiä. Parhaimmillaan 20 ammattilaista ja koulutettuja vapaaehtoisia valvoo yönsä nuorten rinnalla tarvittaessa puuttuen ja lähettäen huonokuntoisimpia hoidon piiriin tai kotiin.

”Vanhempien on tärkeä tietää, missä oma nuori on menossa ja mitä juhlinta pitää sisällään”, muistuttaa Meskanen.

Nuorten päihteiden käyttöä ehkäistään myös ammattilaisten ja lähiyhteisön välisellä yhteistyöllä. Islannissa Euroopan runsaiten päihteitä käyttävästä nuorisosta tuli koko maanosan raittiimpia kahdessa vuosikymmenessä tekemällä pitkäkestoista ja järjestelmällistä työtä päihdehaittojen ehkäisemiseksi yhteisöjen ja koko yhteiskunnan voimin.

”Vanhempien suhde omaan nuoreen on kaikkein tärkein päihdehaitoilta suojaava tekijä. Kohtaamista ja välittämistä pystyy kuitenkin tekemään ja tarjoamaan kuka tahansa, kenelle tahansa”, korostaa EHYTin Heli Vaija.

”On tärkeää, että ammattilaisilla on yhteinen näkemys siitä, miten nuorten juhlintaa tulee tukea. Aikuisten läsnäolo, kohtaaminen ja rinnalla kulkeminen ovat nuorelle korvaamattomia”, sanoo A-klinikan Paula Meskanen.