Uusi tutkimus arvioi rahapelijärjestelmän uudistumisen seurauksia

Arpakuutiot.

Suomalainen rahapelijärjestelmä uudistui vuodenvaihteessa. Näkyvin muutos on, että kolme rahapeliyhteisöä – Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy – yhdistyivät tammikuussa 2017 yhdeksi yhtiöksi, Veikkaus Oy:ksi.

Rahapelikyselyllä selvitetään rahapelaamista, peliyhteisöjen markkinointia ja rahapelihaittoja vuodelta 2016, ennen rahapeliyhteisöjen yhdistymistä. Vuoden kuluttua toistettavalla tutkimuksella arvioidaan tilannetta yhdistymisen jälkeen.

”Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, onko peliyhteisöjen yhdistymisellä mahdollisia seurauksia, ja jos on, millaisia ne ovat. Samalla saamme entistä monipuolisemmin tietoa suomalaisten rahapelien markkinointiin liittyvistä mielipiteistä ja rahapelien mahdollisista haitoista”, kertoo erikoistutkija Anne Salonen THL:stä. 

Tietoa kerätään Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa 

Tutkimuksen tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus. Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 20 000 Uudenmaan, Pirkanmaan ja Kymenlaakson alueilla asuvaa 18-vuotiasta tai sitä vanhempaa henkilöä. 

”Nämä kolme tutkimusaluetta on valittu muun muassa siksi, että kaikissa näissä suhtautuminen rahapelaamista kohtaan on myönteisempää kuin suomalaisessa väestössä keskimäärin”, Anne Salonen mainitsee.

Kun tarkastellaan vain muutamaa aluetta, voidaan haittoja arvioitaessa ottaa huomioon, miten rahapelejä on saatavilla alueella ja millaisia rahapeliongelmiin liittyviä ehkäiseviä palveluja ja hoitopalveluja alueella on.

”Luotettavien tietojen saamiseksi on tärkeää, että kaikki kutsun saavat osallistuvat tutkimukseen riippumatta siitä, pelaako rahapelejä vai ei tai kuinka paljon pelaa. Otokseen valittua henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä”, kertoo tutkija Marika JokinenTilastokeskukselta.

Tämän väestökyselyn lisäksi kerätään Helsingissä sijaitsevan Peliklinikan asiakkailta rinnakkainen tutkimusaineisto. Rahapelikysely toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. 

Suomalaiset ovat aktiivisia rahapelaajia

Vuonna 2015 toteutetun Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksen mukaan suomalaisista 80 prosenttia oli pelannut jotain rahapeliä edeltävän vuoden aikana. 3,3 prosentilla suomalaisista oli rahapeliongelma ja 18,3 prosenttia pelasi vähintään riskitasolla. 

”Rahapelikyselyn aineistoa hyödynnetään myös eri pelityyppien haitallisuuden arvioinnissa. On tärkeää, että pelaajille tarjotaan tietoa siitä, mitkä rahapeleistä koukuttavat muita helpommin”, Anne Salonen sanoo.

 

Rahapelikysely – THL

Rahapelikysely – Tilastokeskus 

Twitter: #rahapelikysely

 

Uutinen on julkaistu 10.1.2017 THL:n verkkosivuilla.