Uusi huoneentaulu edistää sateenkaarinuorten yhdenvertaista kohtaamista

Sateenkaarinuoret-banneri.

”Samanarvoisuuden ajatus tulee ammattilaisilta selkärangasta, mutta yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita ei tunnisteta. Hyvästä tahdosta huolimatta sateenkaarinuorten elämään vaikuttavia tekijöitä tai vähemmistöasemaa ei osata ottaa huomioon”, toteaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamista tutkinut tutkija Noora Hästbacka.

Tutkimusten mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat arjessaan erilaisissa ympäristöissä ennakkoluuloja ja syrjintää, jotka altistavat päihde- ja mielenterveyshäiriöille. Avun ja tuen hakeminen voi kuitenkin olla nuorelle vaikeaa – huoli siitä, ettei tule nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään, voi estää nuorta hakeutumasta palveluun tai kertomasta itselleen merkityksellisistä asioista.

Sateenkaarinuori & kohtaaminen -huoneentaulu antaa ammattilaisille tietoa ja vinkkejä siihen, kuinka sateenkaarinuori kohdataan yhdenvertaisesti. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden sekä sateenkaarinuorten elämään vaikuttavia kysymysten tuntemus auttaa ammattilaisia tukemaan ja neuvomaan nuoria kunnioittavalla tavalla.

Huoneentaulu pohjautuu Noora Hästbackan ja Inka Sirénin tutkimusraporttiin “Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa”. Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveystyössä.

Huoneentaulu on tilattavissa EHYTin ja SETAn verkkokaupasta sekä suomeksi että ruotsiksi.