Uusi hanke vähentää lasten ennakkoluuloja ja pelkoja päihteitä käyttäviä kohtaan

Fyra barn i skolåldern utomhus.

EHYT ry sai rahoituksen uudelle, kolmivuotiselle Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamallin kehittämistyölle. Kehittämistyö laajentaa mallin käyttömahdollisuudet valtakunnalliseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten turvallisuuden tunnetta sekä vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja.

”Päihteitä ongelmallisesti käyttävien määrä on kasvanut Suomessa, ja kasvu näkyy myös julkisessa tilassa. Erityisesti lapset ja nuoret kokevat turvattomiksi paikat, joissa on päihteitä käyttäviä ja häiritsevästi tai sekavasti käyttäytyviä aikuisia”, kertoo Nuoret-osaston päällikkö Ilmo Jokinen.

”Hankkeellemme on selvästi kysyntää. THL vastaanotti yhteensä 37 hanke-ehdotusta, joista avustus myönnettiin vain seitsemälle hankkeelle. Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamallia kehittämällä luomme mallin koko Suomen käytettäväksi”, kertoo Jokinen.

Hanke pohjautuu valmiiseen Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamalliin, joka on kehitetty Helsingin alueen tarpeisiin. Nykyisellään malli ei suoraan sovellu käytettäväksi muilla paikkakunnilla.

Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamallin tavoitteena on edistää lasten oikeutta turvalliseen liikkumiseen ja kasvuun.

”Tapaamme lapsia kouluympäristössä. Keskustellemme siitä, miltä päihteitä käyttävien aikuisten kohtaaminen tuntuu ja annamme toimintaohjeita pelottavien tilanteiden varalle. Lapset oppivat turva- ja tunnetaitoja sekä omaa toimijuutta pelottavilta tuntuvissa tilanteissa. Lisäksi autamme lapsia ymmärtämään syitä päihdeongelmien takana ja hälvennämme päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja”, jatkaa Jokinen.

Hankkeen aikana mallia testataan kolmella eri kokoisella paikkakunnalla Järvenpäässä, Hämeenkyrössä ja Kuopiossa.

”Alakoululaisten lisäksi kohderyhmäämme kuuluvat lasten vanhemmat, kasvatusyhteisöt, koulujen henkilökunta, vanhempainyhdistykset ja päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset hankepaikkakunnilla. Osallistamalla päihteitä käyttävät ihmiset mukaan heitä koskevaan keskusteluun, on mahdollista lisätä dialogia eri asukasryhmien välillä.”

Hanke päättyy lokakuussa 2024. Se rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä terveyden edistämisen määrärahasta, jonka sisällöllinen painopiste on paikallisten ehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittäminen eri yhteisöissä.