Uudenlainen nuorisotyön osaamiskeskus aloittaa toimintansa

Verkkoaita.

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019. Kaikki 11 osaamiskeskusta edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

”Olemme todella innoissamme uudesta osaamiskeskuksesta ja sen tuomasta mahdollisuudesta tehdä laajaa yhteistyötä. Mielenterveyden edistäminen sekä päihde- ja pelihaittojen ehkäiseminen linkittyvät nuorten elämässä monin tavoin yhteen. Esimerkiksi mielen hyvinvointia tukevilla arjen valinnoilla, hyvällä itsetuntemuksella sekä tunne- ja ihmissuhdetaidoilla voidaan parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja päihdehaittoja.  Yhteenliittymä EHYT:in kanssa tuokin synergiaetuja. Yeesi taas tuo mukanaan runsaasti osaamista nuorten osallistamisesta sekä toimijuutta vahvistavasta työstä”, Suomen Mielenterveysseuran lasten ja nuorten mielenterveystyön päällikkö, osaamiskeskuksen esimies Anniina Pesonen kertoo.

Uuden ”osken” toimintaan kuuluu muun muassa koulutusten ja työvälineiden kehittäminen yhdessä nuorten ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa valtakunnallisesti kattava yhteistyöverkosto sekä lisätä myös nuorten osallisuutta hyvinvointinsa edistäjinä. Huhtikuussa käynnistyvä osaamiskeskus tukeekin laajasti kuntien, nuorisojärjestöjen, työpajojen, urheiluseurojen, etsivän nuorisotyön sekä nuorisotyöhön kouluttavien oppilaitosten nuorisotyötoimintaa.

”Nuorisotyöntekijät tekevät merkittävää työtä nuorten voimavarojen, toimijuuden, toivon ja elämänilon edistämisessä kohdatessaan nuoria. Tehtävämme on vahvistaa tätä perustyötä mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön kautta.”

Lisätietoja antavat:
Anniina Pesonen, Suomen Mielenterveysseura, anniina.pesonen@mielenterveysseura.fi, 040 640 2405
Ilmo Jokinen, EHYT ry, ilmo.jokinen@ehyt.fi, 050 4077 188
Heikki Luoto, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi, heikki@yeesi.fi, 050 573 538