Työryhmä: Rahapelihaittojen ehkäisyä pitää vahvistaa arpajaislain uudistuksessa

Ruletti.

Rahapelihaittojen ehkäisy on rahapelijärjestelmän ensisijainen tavoite. Haittojen torjumiseen tarvittaisiin työryhmän mukaan käytännönläheiset ehdotukset.

Haittojen ennaltaehkäisyn näkökulmaa pitäisi vahvistaa myös Veikkauksen omistajaohjauksessa. Tämä onnistuisi lisäämällä yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä omistajaohjauksesta vastaavan valtioneuvoston kanslian välillä.

Sote-uudistuksessa olisi huolehdittava sekä varhaisesta puuttumisesta että ongelmapelaajien hoitopalveluista kaikissa maakunnissa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan on hyvä, että rahapelipolitiikasta ja rahapelien tuottamista ongelmista käydään keskustelua. ”Rahapelaamisen haitat koskettavat yli 700 000 ihmistä Suomessa, kun mukaan lasketaan pelaajien läheiset. On tärkeää, että myös lainsäädäntöä kehitetään siihen suuntaan, että rahapelaamisen ikäviin lieveilmiöihin päästään puuttumaan jo ennen ongelmien syntymistä”, Saarikko sanoo.

Rahapelipolitiikasta kansallinen ohjelma

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että rahapelipolitiikasta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös ja sitä toimeenpaneva kansallinen ohjelma. Lisäksi rahapelihaittojen ehkäisyä, seurantaa ja hoidon kehittämistä pitäisi tehostaa kokoamalla jo toiminnassa olevat kehittämisorganisaatiot Pelihaittakeskukseksi sekä nimetä rahapelihaittojen ehkäisyn yhteistyöryhmä.

Myös rahoitusta pitäisi uudistaa ja laajentaa. Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kansallinen ohjelma pitäisi rahoittaa arpajaislain 52 §:n kautta. Kehittämistyölle perustetaan sosiaali- ja terveysministeriöön yksi rahoituskanava tai mekanismi. Rahoitus koskisi esimerkiksi järjestöjä, kuntia ja muita mahdollisia toimijoita, mutta sitä ei voitaisi käyttää kunnan tai maakunnan lakisääteisiin tehtäviin. 

Työryhmä teki työnsä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta dosentti Jorma Niemelän johdolla. Työryhmän raportti on nimeltään Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa (STM:n raportteja 2017/42, pdf).

Toisen sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen teki THL:n rahapeli- ja päihdeasiantuntijoiden työryhmä. Ongelmapelaajille koituvia haittoja voitaisiin työryhmän mukaan vähentää muun muassa pakollisella tunnistautumisella sekä pakollisella, pelaajan itsensä asettamalla eurorajalla. Pelaaja voi hakea itselleen myös pelikieltoa.

Työryhmän raportti on nimeltään Sääntelyyn perustuvat rahapelihaittojen ehkäisytoimet ja niiden soveltuvuus Suomen rahapelijärjestelmään (STM:n raportteja 2017/43, pdf).