Työelämä ja alkoholi

Päihdepäivät yleisöä 2016.

10.05.2016

 

Erityisen paljon tällaisia kokemuksia on ollut johtajilla ja ylemmillä toimihenkilöillä, joista 61 prosenttia on huomannut yhden tai useamman työkaverin juovan liikaa. Työkaverin liiallista alkoholinkäyttöä on huomannut useammin korkeammin koulutettu kuin työväestöön kuuluva. Tiedot käyvät ilmi TNS Gallupin kyselytutkimuksesta, johon vastasi huhti–toukokuussa 2016 yhteensä 800 suomalaista.

– Tulokset osoittavat, että työelämän alkoholihaittojen ehkäisyssä on vielä tehtävää. Terveempi alkoholikulttuuri työpaikoilla palvelee kaikkia, niin työntekijää, työnantajaa kuin koko yhteiskuntaa. Alkoholin aiheuttamat haitat on helpointa estää silloin kun niitä ei edes ole.  On erittäin suositeltavaa, että jokainen työpaikka tekee päihdeohjelman, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula.

Alkoholinkulutuksen vähentäminen lisäisi työtehoa ja työelämän turvallisuutta

Enemmistö suomalaisista uskoo, että alkoholinkulutuksen vähentäminen Suomessa lisäisi työtehoa (68 %) ja työelämän turvallisuutta (59 %). Puolet myös arvelee, että lisätöitä syntyisi vähemmän. Naiset suhtautuvat alkoholinkäyttöön miehiä kriittisemmin. Naisista peräti kolme neljästä (73 %) uskoo kulutuksen vähentymisen lisäävän työtehoa, miehistä näin ajattelee kaksi kolmesta (64 %).

– Tällä hetkellä puhutaan paljon työn tuottavuuden lisäämisestä. Kyselytutkimus vahvistaa näkemystä siitä, että kestävyysvajetta saataisiin kurottua alkoholihaittoja vähentämällä. Talousvaikeuksissa painivan Suomen on tärkeää tehdä työuria pidentävää ja ihmisten hyvinvointia lisäävää alkoholipolitiikkaa, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula.

Lisätiedot:

Kristiina Hannula
Toiminnanjohtaja EHYT ry
p. 040 701 5207

 

Linkki tutkimusaineistoon