Tutustu uuteen Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoon

Pelikortit.

Rahapelaaminen on Suomessa yleistä. Suomalaisista 20 % ei pelaa lainkaan rahapelejä, 62 % pelaa maltilla, 15 % riskillä ja 3 prosentille on muodostunut rahapelaamisesta ongelma. Riskipelaajia on noin 545 000 ja ongelmapelaajia noin 124 000. Jokainen ongelmapelaaja on ollut jossain vaiheessa riskipelaaja. Jos rahapelaaminen otettaisiin sote-palveluissa puheeksi, mahdollistaisi se riskipelaamisen tunnistamisen jo varhaisessa vaiheessa. Näin rahapeliongelma ei pääsisi välttämättä syntymään.

Joskus rahapeliongelma jää kuitenkin asiakkaan muiden ongelmien varjoon tai hän ei ole valmis keskustelemaan pelaamisestaan. Rahapeliongelma saattaa toisinaan olla vieras aihe sosiaali- ja terveysalan työntekijälle, jolloin sitä on vaikea ottaa puheeksi eikä tuen tarjoaminen ole silloin itsestään selvää.

Uusi tukiaineisto tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille toimintamallin rahapelaamisen puheeksiottamiseen, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan. Oppaassa on hyödynnetty EHYTin kehittämää Kahden kysymyksen puheeksiottomallia. Aineistossa on kolme osiota, jotka voidaan käydä läpi esimerkiksi asiakaskäynneillä. Ensimmäisessä osiossa ohjataan rahapelaamisen puheeksiottamiseen ja mahdolliseen riskipelaamisen tai ongelman tunnistamiseen. Toista käyntiä käsittelevässä osiossa neuvotaan rahapelaamisen hyötyjen ja haittojen tarkastelussa sekä muutostavoitteen asettamisessa. Kolmatta käyntiä käsittelevässä osiossa keskitytään päätöksessä pysymisen seuraamiseen sekä jatkosta sopimiseen. 

EHYT ry toteutti  yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Peliklinikan kanssa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun Rahapelaaminen puheeksi –tukiaineiston.

Tukiaineisto on luettavissa ja ladattavissa täältä >>