Tuoreen lain viesti on selvä: ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille

eduskuntatalo_kukat

Lain toimeenpanon tueksi ja konkretisoimiseksi julkaistiin samana päivänä Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima ohjelma linjaa työtä paikallisella ja alueellisella tasolla ja asettaa suuntaviivat esimerkiksi kunnissa tehtävälle työlle.

Lain hengessä ja kirjaimessa näkyy järjestöjen suuri merkitys toiminnan kaikilla tasoilla. Sitä korostaa myös ministeri Juha Rehula EHYT ry:n tuoreessa Teema-lehdessä.

– Järjestöjen rooli on aivan keskeinen – tiedon jakajina ja kerääjinä, matalan kynnyksen palveluiden tuottajina, keskustelun avaajina, Rehula listaa.

Toimintaohjelma koostuu painopisteistä, jotka ohjaavat myös järjestöjen toimintaa. Painopisteissä korostuvat yhteisöjen – oppilaitosten, työpaikkojen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan toimintojen – merkitys ehkäisevän työn areenoina ja paikallistason yhteistyö esimerkiksi elinkeinoharjoittajien kanssa.

Ohjelman perustana on ehkäisevän päihdetyön ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Toimintaohjelma painottaa myös varhaista puuttumista riskikäyttäytymiseen sekä kaikkien kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.