Tuomas Tenkanen on valittu EHYTin aikuistyön uudeksi päälliköksi

Ehytin Kaupunkikuva.

”Aikuiset-osastolla palaan taas lähemmäksi päihdetyön juuriani, jotka ovat tiukasti kriminaalihuoltotyössä”, Tenkanen sanoo.

Tenkasen ura päihdekysymysten parissa alkoi vuonna 1992, jolloin hän pääsi silloisen Kriminaalihuoltoyhdistyksen (KHY) Helsingin aluetoimistoon suorittamaan opintoihinsa kuulunutta harjoittelua. Siitä alkoivat sijaisuudet KHY:n kolmella-osastolla Helsingissä, joita hän teki noin viiden vuoden ajan.

”Suurimmalla osalla asiakkaista päihteet näyttelivät merkittävää roolia elämässä. Pohdin paljon, mitä voitaisiin tehdä, etteivät päihteet syrjäytä ihmistä yhteisöistään ja yhteiskunnasta. Varmaankin siemen ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen istutettiin jo silloin.”

Vuoden 2000 perustuslakiuudistus vahvisti perus- ja ihmisoikeuksia ja niistä päihdetyön eetos – ketään ei jätetä – nousee. Työn kaikki osa-alueet ovat Tenkasen mukaan tärkeitä eli se, että päihdehaittoja ehkäistään, jo syntyneitä haittoja pyritään vähentämään sekä tarvittaessa ongelmia hoitamaan ja korjaamaan.

”Tätä työtä pitää tehdä niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolla. Meillä aikuistyössä korostuu yhteisöissä tapahtuva työ, mutta annamme myös ohjausta ja neuvontaa niin päihteitä käyttävälle kuin hänen läheisilleenkin.”

EHYTin aikuistyössä tehdään myös rahapelihaittojen ehkäisyä, joka on yksi keskeisistä sisällöistä.

”Yhteiskunnalliseen keskusteluun on tärkeää tuoda viestejä ihmisten ja paikallisten yhteisöjen arjesta. Osastolla työskentelee liuta mahtavia osaajia, joten on ilo olla osa tätä kokonaisuutta”, Tenkanen sanoo.

Tenkanen aloitti tehtävässään 3. syyskuuta. Osastoa veti aiemmin Antti Hytti, joka siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

Tuomas Tenkanen