Tipaton tammikuu kannustaa laittamaan työpaikan päihdeohjelman ajan tasalle

Katuvilinää.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haringin mukaan viidesosa suomalaisista työssäkäyvistä on alkoholin riskikäyttäjiä. Runsas alkoholin käyttö lisää myös todennäköisyyttä sairastua ja joutua ennenaikaisesti eläkkeelle. SAK selvitti viime vuoden puolella työpaikkojen luottamushenkilöiden näkemyksiä siitä, miten alkoholi näkyy työpaikoilla. Vajaa neljäkymmentä prosenttia vastaajista oli törmännyt työpaikallaan päihdeongelmiin.

– Työikäisten alkoholinkäyttö voi näkyä perinteisinä poissaoloina, jotka aiheuttavat sekä taloudellista menetystä että työyhteisön muiden jäsenten kuormittumista. Luottamushenkilöiden mukaan päihdeongelmat voivat ilmetä työpaikalla krapulassa tai päihtyneenä olemisena, mutta myös vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat tai rattijuopumukset tuovat ongelmat näkyviksi. Myöskään alkoholin käytön vuoksi irtisanomiseen johtaneet tilanteet eivät olleet luottamushenkilöille tuntemattomia. Arkisimmillaan alkoholinkäyttö näkyy tuottavuuden alenemisena, työntekijän väsymyksenä ja ilmapiirin kiristymisenä, sanoo Haring. 

Työpaikan päihdeohjelma ajan tasalle

EHYT ry:n aikuistyön päällikkö Antti Hytti pitää perinteisen Tipattoman tammikuun viettämistä suositeltavana terveysstarttina uuteen vuoteen. Oli kyse kohtuukäyttäjästä tai runsaasti alkoholia kuluttavasta aikuisesta, on tipattoman viettäminen hyväksi terveydelle. Työssäjaksaminen paranee sulkemalla korkin ja monia Tipaton kannustaa suurempaankin elämänmuutokseen. Hytti näkee Tipattomassa myös muita hyötyjä:

– Tammikuussa alkoholista puhutaan muuta vuotta enemmän. Oli työyhteisö mukana Tipattomassa tai ei, on vuoden alku hyvä hetki tarkistaa vaikkapa, onko työpaikan päihdeohjelma ajan tasalla. Jokaisella työpaikalla tulisi panostaa alkoholihaittojen ehkäisyyn sekä varmistaa, että mahdollisten ongelmien ilmaantumiseen osataan puuttua, toteaa Hytti. 

Apua tarvittaessa myös puhelimitse

Tipattoman tammikuun merkeissä EHYT ry on avannut uuden tukimuodon työpaikoille. Työelämän neuvontapuhelimesta saa apua myös odottamattomiin tilanteisiin: esimerkiksi epäiltäessä työpaikalla päihdehaittaa voi puhelimesta saada vinkkejä tilanteeseen puuttumiseen.

– Päihdehaitat työpaikoilla voivat ilmetä hyvinkin yllättäen, ja silloin nopea puuttuminen on tilanteen korjautumisen kannalta tärkeää, muistuttaa Hytti.

Puhelin vastaa aluksi joka maanantai klo 15-18 numerossa 050 573 3262. Myöhemmin palveluaikaa on tarkoitus laajentaa yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Vastaajina toimivat EHYT ry:n aikuistyön yksikön asiantuntijat.

 

Lisätietoja:

Kari Haring
Asiantuntijalääkäri
kari.haring(a)sak.fi
p. 040 718 2624