Tallinnassa kannetaan huolta myös suomalaisnuorista

uutinen1
Tallinnan päätös rajoittaa alkoholin myyntiä ja anniskelua kertoo, kuinka huolissaan Virossa ollaan alkoholihaitoista. Virolaisten lausunnoissa nousee esille huoli erityisesti nuorten alkoholinkäytöstä. Tallinnassa ollaan aikaisemminkin oltu tienraivaajia alkoholin myyntiaikarajoituksissa Virossa. Nyt kaupungissa ollaan valmiita ottamaan ilmeinen riski, että päätökset vaikuttavat jollain tavoin myös turismiin ja suomalaisten alkoholiostoihin Virosta.

Suomen näkökulmasta on kiinnostavaa, kuinka erilaiselta Viron keskusteluilmapiiri näyttäytyy. Suomessa ehdotukset sunnuntaimyynnin rajoittamisesta tai esimerkiksi perjantai-illan myyntiajan lyhentämisestä ovat herättäneet hyvin kielteisiä reaktioita.

Maailman terveysjärjestö WHO:n maaprofiilien mukaan Suomi ja Viro sijoittuvat samaan haittaluokkaan sekä juomatavan haitallisuudessa että alkoholille menetettyjen elinvuosien mukaan. Suomessa nuorten alkoholikulttuuri on ilmeisesti kehittynyt parempaan suuntaan kuin Virossa, mutta kansainvälisesti verrattuna suomalaisnuoret aloittavat alkoholinkäytön nuorina ja juovat humalahakuisesti.

Päätöksen yhteydessä tallinnalaiset toteavat kantavansa huolta paitsi omista nuoristaan, myös suomalaisista nuorista. Olisi tärkeää, että myös suomalaisessa alkoholikeskustelussa lasten ja nuorten etu asettuisi vahvemmin esille. Tällä hetkellä keskustelua käydään ennen kaikkea aikuisten yksilönvapauksien ja alkoholielinkeinon lähtökohdista.

 

 Lisätietoja:
Sari Aalto-Matturi
sari.aalto-matturi (a) ehyt.fi,
p. 0400 508 234