SuomiAreenan kävijät: satsatkaa ehkäisevään päihdetyöhön tukemalla vanhemmuutta

Lapsen käsi ja aikuisen käsi.

”Kun kysyimme SuomiAreenan kävijöiltä mihin ehkäisevää päihdetyötä tulisi erityisesti kohdentaa, vastauksissa toistui voimakkaasti lapset ja nuoret sekä vanhemmuuden tukeminen. Kävijät olivat erityisen huolissaan nuorten yksinäisyydestä ja perheiden yhteisen ajan puutteesta”, sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

 

EHYTin katuhaastatteluissa kysyttiin, mitkä asiat tuottavat vastaajalle hyvinvointia ja mihin EHYTin kannattaisi erityisesti kohdentaa toimintaansa tulevaisuudessa.

Hyvinvointia vastaajille toivat hyvät ihmissuhteet, oma koti ja perhe. Vastauksissa korostuivat lisäksi arjen pienet hetket esimerkiksi liikunnan ja luonnon parissa. Mainintoja saivat myös lemmikit, hyvä ruoka ja lepo.

Moni vastaaja ymmärsi päihdeasioiden olevan monisyisiä ja vaikeasti määriteltäviä, mutta kaikkein tärkeimmäksi nähtiin lasten ja nuorten hyvinvointi. Lasten ja nuorten päihteettömyyden turvana pidettiin yhteisöllisyyttä, harrastusmahdollisuuksia sekä erityisesti aikuisten läsnäoloa. Yleistyvänä ilmiönä pidettiin nuorten kannabiskokeiluja.

SuomiAreenan kävijät toivoivat ehkäisevään työhön nuorten lähellä olevia toimia kuten aikuisten läsnäoloa ja monipuolisia harrastuksia. Parhaiten voidaan vastaajien mielestä vaikuttaa läheltä: tukemalla vanhempia, edistämällä yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen välillä sekä panostamalla paikallistason toimintaan.