Strategiaprosessi käynnistyi EHYTin puheenjohtajatapaamisessa

Ehytin jasenyhdistysten tapaaminen.

EHYTin uuden (2020-2023) strategian työstäminen aloitettiin tärkeän kohderyhmän eli jäsenyhdistysten kanssa lauantaina 9.3., kun EHYTin keskustoimistolle kokoontui lähes 40 puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa tai muuta hallituksen edustajaa valtakunnallisista ja paikallisista jäsenyhdistyksistä ympäri Suomen.

Aamupäivän aikana kuusi ryhmää kokosi työpajassa omat ajatuksensa ja ideansa EHYTin tulevaisuudesta uuden strategian pohjalle. Ajatuksia heräteltiin EHYTin ja ajatushautomo Demos Helsingin tuottaman Neljä skenaariota ehkäisevän päihdetyön tulevaisuudesta -raportin kautta. Strategiaa pohdittiin etsimällä vastauksia kysymyksiin: Mitkä ovat parhaita keinoja ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi nykyisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä? Mitkä ovat ne keskeiset pitkän aikavälin haasteet, jotka vaikuttavat EHYTin menestykseen? Mukana strategiatyöpajoja ohjaamassa ja fasilitoimassa oli konsultti Juha Heikkala.

Iltapäivän ohjelmassa oli järjestöyksikön ajankohtaisia asioita ja kampanjavinkkejä sekä EHYTin viestintäpäällikön Päivi Tiittasen alustus edunkuntavaalivaikuttamisesta Ehkäisevä työ kannattaa -kampanjasta ja EHYTin vaalisivustosta.

Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta ja antoisasta päivästä! Tästä on hyvä jatkaa strategiaprosessia eteenpäin EHYTin henkilöstön ja luottamushallinnon kanssa huhtikuussa.