Spelkunskap-hanke tarjoaa maksutonta ruotsinkielistä pelikasvatusta ympäri Suomea

Digital spelande.

”Parhaimmillaan digipelaaminen on antoisa harrastus. Se on hauskaa, sosiaalista ja kehittävää toimintaa. Jotta pelaaminen pysyy positiivisena harrastuksena, täytyy aikuisten ymmärtää, mistä nuorten pelaamisessa ja pelimaailmassa on kyse”, kertoo projektipäällikkö Annukka Såltin.

Syksyllä 2019 alkava Spelkunskap-hanke jalkauttaa pelikasvatuksen ruotsinkielellä peruskoulun oppilaille, kasvatusalan ammattilaisille sekä lasten ja nuorten huoltajille valtakunnallisesti.

”Hanke syntyi puhtaasti ruotsinkielisen pelikasvatuksen kysynnän kasvusta. Tulemme tekemään yhteistyötä ruotsinkielistä koulu- ja nuorisotyötä sekä vanhemmuutta tukevien toimijoiden kanssa”, kertoo Såltin.

Peruskouluissa järjestettävissä Spelkunskap-oppitunneilla käsitellään monia pelaamiseen liittyviä osa-alueita. Nuorten kanssa keskustellaan sosiaalisista taidoista digitaalisessa ympäristössä, koulun, kaveripiirin ja perheen huomioimisesta pelaamisessa sekä arjen tasapainottamisesta ja hallinnasta.

”Oppituntien sisältö on suunniteltu siten, että se tukee ja vahvistaa monipuolisesti oppilaiden tietoja ja taitoja ja antaa parempia valmiuksia oman pelaamisen hallintaan”, sanoo Såltin.

Myös huoltajille tarjotaan tukea pelaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Spelkunskap-vanhempainilloissa avataan sitä, millaista digitaalisen pelaamisen ympärille rakentuva maailma on ja mitkä ovat uusimpia trendejä.  Vanhempainillat vastaavat esimerkiksi kysymyksiin: Miksi nuori pelaa? Voivatko pelit olla hyödyllisiä? Mitä pelien ikärajat tarkoittavat? Kuinka paljon aikaa tai rahaa pelaamiseen voi käyttää? Luotettava tieto ja toisilta huoltajilta saatu vertaistuki antavat hyvät lähtökohdat perheen sisäiseen pelikasvatukseen ja auttavat virheellisten käsitysten korjaamisessa.

”Pelikasvatuksen avulla on mahdollista tukea perheen keskinäistä kommunikaatiota.  Se on hyvä lähtökohta ylläpitää positiivista suhdetta nuoren maailmaan ja tarpeisiin. On myös tärkeää, että lapset ja vanhemmat tunnistavat, jos pelaamiseen alkaa yhdistyä negatiivisia piirteitä ja muita arjen haasteita”, jatkaa Såltin.

Ammattilaisille suunnattu koulutus puolestaan tarjoaa työkaluja kohdata nuoria ennakoivassa, tukevassa ja korjaavassa työssä. Lapsen ja nuoren kohtaaminen haasteellisessa tilanteessa vaatii ymmärrystä siitä, onko kyseessä kasvatuksellinen haaste, muu puuttumista vaativa ongelmatilanne vai kieliikö pelaaminen ja siihen liittyvät ilmiöt muista haasteista nuoren elämässä. Tilanteen hahmottaminen vaatii aikuiselta pelaajan motiivien ymmärtämistä, jotta keskusteluyhteys jatkuisi neutraalina.

Kolmivuotisen hankkeen rahoittajana toimii Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Rahoitus mahdollistaa maksuttoman Spelkunskap-kokonaisuuden tarjoamisen peruskouluille entistä laajemmin. Hanke on aloittanut toimintansa toukokuussa 2019 ja se on maksuton ruotsinkielisille peruskouluille sekä kasvatusalan ammattilaisille toistaiseksi. Toimintaa toteuttaa projektipäällikkö Annukka Såltin ja se toteutetaan yhteistyössä suomenkielisen Pelitaito-toiminnan kanssa.