Sidosryhmät: EHYT on hyvin verkottunut ja yhteistyökykyinen vaikuttaja

Ehytin kaupunkikuva.

”On hienoa kuulla, että sidosryhmien edustajat näkevät EHYT ry:n vahvana asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, jonka toimintaa pidetään erittäin hyödyllisenä ja yhteiskunnallisesti merkittävänä. Yhteistyötahojemme kokemusten mukaan olemmekin osaava ja yhteistyökykyinen yhteistyökumppani, jota he ovat valmiita suosittelemaan myös muille”, sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Kristiina Hannula.

Vuonna 2015 tehtyyn edelliseen tutkimukseen verrattuna EHYT ry:n toiminnan osa-alueet koetaan entistä tärkeämmiksi ja sen toiminnan nähdään entisestään parantuneen yhteistyökumppanina sekä ihmisten arjessa ja yhteisöjen tukena.

EHYTin sidosryhmät ja vaikuttajatahot vastasivat kyselyyn, jolla selvitettiin EHYT ry:n tämän hetken tunnettuutta, Ehyt ry:hyn liitettyjä mielikuvia sekä toiminnalle asetettuja odotuksia ja vaikuttavuutta. Tutkimus pohjautuu 316 yhteistyötahon vastaukseen ja sen toteutti Innolink Research Oy.

Lue tutkimustiedote