Raportti: Työpaikkojen päihdehaittoja voi ehkäistä

Kaupunki-banneri.

Alkoholin ja muiden päihteiden haitat näkyvät suomalaisilla työpaikoilla, mutta emme helposti ota puheeksi ikäviksi tai vaikeiksi koettuja asioita. Rahassa mitattuna alkoholin käytön on laskettu aiheuttavan vähintään 500 miljoonan euron kustannukset työpaikoille vuosittain. Totuus saattaa liikkua miljardissa eurossa.

Työtehon ja -tuottavuuden lasku esimerkiksi krapulan takia aiheuttaa myös kustannuksia, joita ei yleensä havaita.Työelämässä voidaan vaikuttaa näihin turhiin kustannuksiin melko tehokkaasti. Tehokas ennaltaehkäisevä päihdetyö on investointi omaan työyhteisöön.

EHYT ry:n tilaamassa Numerot puhuvat -raportissa tehty esimerkkilaskelma kertoo, että jos 1000 hengen organisaatio sijoittaa yhden euron vaikuttaakseen työntekijöidensä alkoholinkäyttöön, niin sen voi realistisesti olettaa tuottavan työnantajalle 1–2 euroa.  Summa koostuu muun muassa parantuneesta tuottavuudesta ja vähentyneistä sairaspoissaoloista.

Työpaikan päihdeohjelma on tehokas keino rakentaa päihdehaitatonta työyhteisöä. Yritykselle tai organisaatiolle on eduksi, jos sen tiedetään välittävän työntekijöidensä hyvinvoinnista. Yhdessä laadittu päihdeohjelma, johon kaikki ovat sitoutuneet, kertoo tästä välittämisestä.

Päihteistä johtuviin ongelematilanteisiin työpaikalla voi kysyä neuvoa myös EHYTin Päihdeneuvonnasta 0800 90045. Sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiset vastaavat niin työntekijöiden, esimiesten, henkilöstöjohdon, luottamusmiesten ja työsuojeluvastaavien kysymyksiin. 

Numerot puhuvat