Rahapeliongelma voi näkyä työtehon laskuna

Päihdepäivät yleisöä 2016.

Rahapeleistä  voi toisinaan tulla ongelma työpaikoilla. Rahapeliongelma ei näy päälle eikä haise, kuten alkoholi, mutta on joitain seikkoja, joista sen voi tunnistaa, kertoi EHYT ry:n projektiasiantuntija Salla Karjalainen Päihdepäivillä Helsingissä tiistaina.

Työntekijän työteho voi  olla alhainen, hän saattaa myöhästellä, olla ärtyisä tai poissaoleva. Hän saattaa vetäytyä sosiaalisesta kanssakäymisestä.  Joskus pelaamiseen käytetään työaikaa  ja –välineitä.

 –Tämä  saattaa muodostaa turvallisuusriskin, jos pelataan ulkomaille, Karjalainen sanoo.                                   

Yksi merkki on se, että jos työntekijältä kysyy pelaamisesta, niin hän suuttuu kysymyksestä.  Myös rahan lainaaminen tai palkkaennakon pyytäminen voi kieliä ongelmasta.

Työkaverin tilanteeseen voi puuttua keskustelemalla tai laatimalla työpaikalle selkeät säännöt, Karjalainen muistutti.

 –Rahapeliongelman voisi lisätä työpaikkojen päihdeohjelmiin. Siinä voisi olla selkeät säännöt , miten ongelmaan puututaan, Karjalainen sanoi.