Rahapelialan toimijat kokoontuivat Lissabonissa

Lissabon.

Lissabonissa Portugalissa järjestettiin 13.–16.9.2016 järjestyksessä yhdestoista EASG-konferenssi rahapelitutkimuksesta ja -politiikasta. Konferenssin kattoteema tänä vuonna oli näkymättömän ja tuntemattoman kehitys: tutkimus, vastuut ja sääntely (Development of the Invisible and Unknown: Research, Responsibilities and Regulation).

Aikuisten rahapelihaittoja ehkäisevä Arpa-projekti osallistui konferenssiin uuden oppiminen ja kansainvälisiin hyviin käytäntöihin tutustuminen mielessä. Konferenssissa kuultiinkin useita vastuullista rahapelaamista, rahapelihaittoja ja rahapelihaittojen ehkäisemistä koskevaa puheenvuoroa. Projekti edusti konferenssin aikana lisäksi pohjoisimaisen rahapelihaittoja ehkäisevän verkoston tapaamisessa. Iltatilaisuuksissa myös verkostoiduttiin kotimaisten ja ulkomaisten kontaktien kanssa sekä tutustuttiin Casino Estorilin toimintaan. Kasino on yksi Euroopan suurimmista.

Konferenssi tarjosi käyttökelpoisia ideoita siitä, miten maailmalla on edistetty vastuullista pelaamista ja pelihaittoja ehkäisty koulutuksellisin ja tiedotuksellisin keinoin. Arpa-projekti on parhaillaan suunnittelemassa oman rahapelaamisen hallintaan liittyen sosiaalisen median kampanjaa, jota varten projektin työntekijät imivät vaikutteita kansainvälisistä esimerkeistä. Täältä voit käydä katsomassa yhden maistiaisen nuorille ja nuorille aikuisille suunnatusta videomateriaalista Singaporesta.

Tässä tiivistettynä kolmen konferenssissa kuullun kiinnostavan puheenvuoron sisältö suomeksi. Näistä voi saada esimakua siitä, minkälaisia aiheita rahapelihaittojen ehkäisemisen ja rahapelitutkimuksen aallonharjalla tällä hetkellä pohditaan.

Per Binde, University of Gothenburg, Ruotsi: Mitä ovat rahapelimainonnan vaikutukset ja seuraukset? Uusi ruotsalainen data aikaisemman tutkimuksen valossa.

Monissa maissa rahapelimainonta on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Ruotsissa ihmisten asennoituminen rahapelimainontaan on muuttunut kielteisemmäksi: jopa noin 70 % ihmisistä ilmoittaa suhtautuvansa kielteisesti tai melko kielteisesti rahapelimainontaan. Ruotsissa kuitenkin vain pieni osa aikuisista ilmoittaa rahapelimainonnan vaikuttavan itseensä kielteisesti. Tässä joukossa ongelmapelaajat ja ne, jotka ovat yrittäneet rajoittaa pelaamistaan, ovat yliedustettuina. Havainto on yhdenmukainen aikaisemman tutkimuksen kanssa, jossa on esitetty rahapelimainonnan yhden kielteisen vaikutuksen olevan se, että se saattaa ylläpitää rahapeliongelmia.

Mark Griffiths, International Gaming Research Unit, Nottingham Trent University, UK: Aiheita ja kehityssuuntia rahapelitutkimuksen kentällä.

Rahapelitutkimuksen kenttä elää jatkuvassa muutoksessa. Viimeisen vuosikymmenen aikana digitalisaatio ja teknologinen kehitys on muuttanut rahapelaamista merkittävästi ja muutos on tälläkin tieteenalalla pysyvää. Griffiths nosti puheenvuorossaan esiin merkittävimpiä teknologian mahdollistamia ja aiheuttamia muutoksia: naisille suunnattu rahapelaaminen, diginatiivin sukupolven nousu, mobiilipelaamisen kasvaminen, rahapelaaminen sosiaalisen verkottumisen sivustoilla, rahapelimekaniikkojen yhdistyminen ja päällekäisyys, verkkoon tuotettavien rahapeliongelman apu- ja tukimuotojen kasvu, ”big datan” kasvanut käyttöaste, rahapelaamisen normalisoituminen ja positiivinen pelaaminen sekä  eSports-vedonlyönti ja Fantasy Sports rahapelaamisen muotoina.

Max Abbott, Auckland Univerity of Technology, Uusi-Seelanti: Jotain omituista, kiinnostavaa ja tärkeää tapahtuu: Rahapelaamisen saatavuuden, osallistumisen ja haittojen muuttuvat suhteet.

Yleensä on totuttu ajattelemaan, että pelien saatavuus johtaa ongelmapelaamisen ja pelaamiseen liittyvien haittojen esiintymiseen. On myös esitetty, että pitkällä aikavälillä ihmiset sopeutuvat ja rahapeleihin osallistuminen sekä pelaamisesta seuraavat haitat vähentyvät. Rahapelaaminen yleistyi ja haitat lisääntyivät 1990-luvulla rahapeliboomin aikana. Myöhemmin molemmat tasaantuivat ja laskivat. Viime aikoina rahapeleihin osallistumisen määrä on joissain maissa (Ruotsi ja Uusi-Seelanti) laskenut, mutta haitat ovat väestötasolla määrällisesti säilyneet vuodesta toiseen samalla tasolla. Tämä on ristiriidassa sekä saatavuuden että sopeutumisen ajatusten valossa. On mahdollista, että elämme uutta vaihetta rahapelihaittojen epidemiologisessa kehityksessä. Jatkossa rahapelihaittojen vähentämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta voidaan tunnistaa sosiaaliset, ekonomiset ja yksilölliset tekijät jotka vaikuttavat rahapelihaittoihin ja niihin liittyviin sosiaalisiin ja terveydellisiin vaikeuksiin.