Rahapelaaminen puheeksi verkossa

Rahapeli-ilmiö-piirros.

Rahapelaaminen puheeksi verkossa -sisältöohjeen tarkoituksena on rohkaista uusia toimijoita keskusteluun rahapelaamisesta sekä jakaa aikaisemmista verkkokeskusteluista kertynyttä tietoa ja osaamista.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n rahapelihaittoja ehkäisevä Arpa-projekti (2015–2017) tuotti sisältöohjeistuksen projektissa käytyjen verkkokeskustelujen pohjalta. Arpa-projekti osallistui verkkokeskusteluihin yhteistyössä EHYT ry:n verkkotyön yksikön sekä Pelastakaa lapset ry:n Netari-toiminnan kanssa. Keskusteluja käytiin vauva.fi:ssä, Habbo-hotellissa, Aapelissa ja Ylikerroin.com-sivustolla. Keskustelujen kohderyhmänä olivat nuoret aikuiset.

Verkkokeskustelujen tavoitteena on herättää rahapelejä harrastavia nuoria aikuisia pohtimaan omaa pelaamistaan ja lisätä yhteisön valmiuksia ottaa rahapelaaminen puheeksi tarvittaessa. Rahapelaaminen on monille varsin arkista, mutta aiheesta puhutaan yllättävän vähän. Voi olla vaikeaa tietää, mikä on sopivasti ja mikä liikaa pelaamista. Keskusteluissa moni saattaa ensimmäistä kertaa pysähtyä miettimään omaa tai läheisensä rahapelikulutusta.

Sisältöohjeeseen on koottu kohderyhmittäin keskusteluja ohjaavia perustietoja sekä keskusteluissa esiin nousseita aiheita ja kysymyksiä. Sisältöohjeesta löytyvät kootusti myös keskeisimpien tuki- ja hoitopalveluiden yhteystiedot, jonne keskustelijoita voi tarvittaessa ohjata.

Ohjeistusta oli mukana työstämässä myös psykologi Peluurista.