Psykoaktiivisten aineiden käyttäjien kokemuksia kaivataan uuden verkkosivuston rakentamiseen

Tekstissä lukee click for support.

Uudelle sivustolle tulee tieto-osio, itseapu-testejä ja mahdollisuus keskustella ammattiauttajan kanssa verkon välityksellä. Kyselyn avulla selvitetään käyttäjien tarpeita, toiveita, ideoita ja mielipiteitä.

EHYT ry on mukana Click For Support -projektissa, jossa kehitettiin suuntaviivat verkossa toimivalle ehkäisevälle huumetyölle. Projektissa on mukana kaikkiaan 13 eri toimijaa 12 eri maasta. Uusi verkkosivusto tehdään käyttäjien tarpeet huomioiden. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa kansallisesta tilanteesta koskien uusia psykoaktiivisia aineita sekä maiden hyviä käytäntöjä. Kansallisen tilanteen kartoitus toteutetaan kyselyllä sekä kohderyhmähaastatteluilla.

Kysely uusien psykoaktiivisten aineiden käytöstä

Lisätietoa Click for Support Realized -projektista

Lisätietoja: maarit.nyqvist (at) ehyt.fi