Pekka Puska: Sote maaliin ja terveyden edistämistyötä vahvistamaan

Maisema.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tällä viikolla valmiiksi ison sote-paketin käsittelyn. Se menee vielä perustuslakivaliokunnan tarkistettavaksi ja sitten sosiaali- ja terveysvaliokunnan kautta täysistuntoon lopullista päätöstä varten. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon kallis järjestelmä menee uusiksi, ja maahan luodaan itsehallinnollinen maakuntahallinto.

Monet ovat kysyneet, miksi näin iso uudistus tarvitaan. Onhan kysymys sotien jälkeen maamme suurimmasta hallinnollisesta uudistuksesta. Onkin totta, että meillä on ollut kansainvälisesti katsoen varsin hyvä palvelujärjestelmä. Mutta kustannukset ja haasteet ovat voimakkaasti kasvaneet, mikä taas näkyy vaikeuksina lääkäriin pääsyssä ja vanhustenhuollossa.

Sotella paremmat palvelut

Uudistuksen tavoitteista ja keskeisistä periaatteista ollaankin varsin yhtä mieltä. Ristiriidat koskevat toteutuksen eräitä osia. Kun ongelmat ovat kasvamassa ja päätöksenteko on kestänyt aivan liian kauan, on nyt tärkeä saada sote maaliin ja päästä toteutukseen, jossa maakunnilla on suuri valta järjestää palveluja alueen väestön tarpeiden mukaan.

Soten saaminen maaliin on siitäkin syystä hyvin tarpeellista, että muu terveyspolitiikka on jäänyt soten varjoon. Vaikka hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on kaikille tärkeä, on muistettava, että sen vaikutus suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin on hyvin rajallinen.

Terveyden edistämisellä lisää terveyttä ja sote-kustannusten hillintää

Tautien ja terveysongelmien syyt ovat palvelujärjestelmän ulkopuolella – ihmisten elintavoissa ja elinolosuhteissa. Tehokkaalla tautien ehkäisyllä ja terveyden edistämisellä voidaan paljon lisätä terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Samalla voidaan olennaisesti vähentää sote-palvelujen tarvetta.

Tehokkaan terveyspolitiikan tavoitteena on edistää terveellisiä elintapoja ja elinympäristöjä. Tarvitaan laajasti toimia, niin tuloksellista tupakka- ja alkoholipolitiikkaa kuin terveellisen ravinnon ja liikunnan mahdollisuuksien edistämistä. Terveet elintavat tukevat myös kestävää kehitystä. Fyysisen terveyden lisäksi on panostettava myös positiiviseen mielenterveystyöhön; ei ole hyvää terveyttä ilman mielenterveyttä!

Yhteistyötä terveyden hyväksi

Myös sotella voidaan tukea sairauksien ja ongelmien ehkäisyä. Tämä koskee sote-ammattilaisten työtä, jota tulee tukea tietojärjestelmällä koskien riskien arviointia ja seurantaa. Sote-uudistuksen myötä kunnat voivat taas panostaa enemmän väestön terveyden edistämiseen. Samalla on tärkeää huolehtia kuntien ja maakunnan yhteistyöstä sekä tukea terveysalan järjestöjä, jotka tekevät väestön parissa tärkeää työtä.

Lisätietoja:

Pekka Puska (kesk.)

kansanedustaja ja EHYT ry:n valtuuston puheenjohtaja

pekka.puska@eduskunta.fi