Pakollinen tunnistautuminen myös pelisaleihin

Rahapeliautomaatteja.

Pakollinen tunnistautuminen on tulossa rahapeliautomaatteihin viimeistään vuonna 2022. Tunnistautumisen kautta pelaajalle voidaan tarjota myös palautetta hänen pelaamisestaan ja rahankulutuksestaan. Samalla pelaaja voi saada käyttöönsä ominaisuuksia, joilla hän voi hallita omaa pelaamistaan, esimerkiksi asettamalla rajat päivittäiselle ja kuukausikulutukselle. 

Tunnistautuminen on yksi arpajaislain uudistamisen tavoitteista. Jos hallituksen 25.10. eduskunnalle antama esitys arpajaislain muuttamisesta hyväksytään, kaikilla kauppojen ja kioskien rahapeliautomaateilla tunnistaudutaan viimeistään vuoteen 2022 mennessä.  

EHYT pitää tunnistautumista tehokkaana välineenä rahapelihaittojen ehkäisemiselle ja ikärajojen entistä tehokkaammalle valvomiselle. Pakollinen tunnistautuminen ei kuitenkaan koske pelisalien automaatteja, vaikka niissä pelataan enemmän kuin markettien automaateilla. Tämä on selkeä ongelma, jota EHYT kritisoi lakiesitykseen antamassaan lausunnossa. 

Pienituloiset ja muita heikommassa sosiaalisessa asemassa olevat pelaavat raha-automaattipelejä enemmän kuin muut. Rahapeliongelmaisista suurin osa pelaa automaateilla, joten erityisesti heidän kulutustaan on tarve vähentää. Rahapelien tuotosta 23 % tulee ongelmapelaajilta, joten on selvää ja myös hyväksyttävää, että muutos laskee raha-automaattituottoja. 

Arpajaislain uudistuksen keskeinen ajatus pitäisi olla se, miten kehitämme rahapelijärjestelmää ja siihen liittyvää avustus- ja tukitoimintaa niin, ettemme tarvitsisi ongelmapelaajien rahoja. 

EHYT esittää lausunnossaan, että Suomeen laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma. Sen avulla asetettaisiin tavoitteet rahapelien tarjonnalle, valvonnalle, haittojen ehkäisylle, hoidolle, tutkimukselle ja rahapelituotolle. EHYT esittää, että rahapelihaittojen ehkäisylle luodaan pysyvät rakenteet ja riittävä rahoitus laajentamalla nykyisen arpajaislain 52 § tulkintaa niin, että se kattaa rahapelihaittojen ehkäisyn, hoidon kehittämisen ja tutkimuksen. Myös digitaalisen pelaamisen haittojen ehkäisyyn pitäisi kiinnittää huomiota.