Päivi Tiittanen aloitti EHYT ry:n viestintäpäällikön tehtävissä

uutinen1
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on nimittänyt viestintäpäälliköksi medianomi Päivi Tiittasen. Tiittanen siirtyi tehtävään Suomen Keskusta r.p:n viestintävastaavan paikalta. Sitä ennen hän toimi Lastensuojelun Keskusliiton viestintäpäällikkönä.

Päivi Tiittanen on vaikuttanut sekä yhteiskunnallisissa että lapsiin ja nuoriin suuntautuvissa järjestöviestinnän tehtävissä niin viestintätoimisto- kuin järjestökentällä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,
 
p. 0400 508 234, sari.aalto-matturi@ehyt.fi
 
viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen,
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,
 
p. 050 362 0882, paivi.tiittanen@ehyt.fi